Hur ser du på att så många har svårt att hinna ta pauser?

– Det är för jäkligt och helt oacceptabelt. Det är helt tydligt att arbetsgivaren inte tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar.

Isabelle Billstein.

Toaraster

Ett toabesök – på 16 timmar

Arbetsmiljö

Du talar om arbetsgivarens ansvar, vad har Kommunal gjort i den här frågan?

– Vi har påtalat det länge. Det är mycket genom våra skyddsombud som man kan driva på den här frågan. Nu ser vi ingen annan utväg än att kräva nationella bemanningsriktlinjer. Det är vårt nästa steg. Vi vill också att Arbetsmiljöverket ska få större möjligheter att tilldela sanktioner när arbetsgivaren inte tar sitt psykosociala ansvar.

Problemet har funnits länge, tycker du att Kommunal har gjort tillräckligt?

– Vi skulle säkert kunna ha gjort mer. Utifrån att det ser ut som det gör kan jag inte säga att allt har gjorts. Ingen kan vara nöjd över det här.

Vi kanske behöver tänka på oss själva mer och säga ifrån och använda de medel vi har: tillbud, arbetsskador och avvikelser.

Malin Ragnegård, Kommunal

Om man inte hinner gå på toaletten, hur ska man då hinna med risk- och konsekvensanalyser? 

– Vi kanske behöver tänka på oss själva mer och säga ifrån och använda de medel vi har: tillbud, arbetsskador och avvikelser. Ta upp det med arbetsgivaren på en arbetsplatsträff till exempel. Ofta köper kommunen in datasystem där man ska gå in och skriva tillbud. När ska vi hinna göra det här som arbetsgivaren säger att man ska göra och som de har betalat för? Att faktiskt också ställa lite krav.

I bussbranschavtalet står det att man har rätt till paus efter 2,5 timmars arbetstid. Varför är inte det reglerat för andra yrkesgrupper?

– Bussförare har andra regler eftersom de sitter och kör fordon. Men det är inte alls omöjligt att vi behöver reglera det hårdare i flera avtal. Det får våra avtalsdelegationer se över till nästa avtalsrörelse.