Vi tackar Johan Ingelskog för svaret. Vi tycks ha olika syn på om avtalets lönenivå i år är en framgång eller inte. Vi tycker att våra medlemmar som stått i frontlinjen under pandemin är värda bättre än de 300 kronor som nu läggs till potten att fördela individuellt efter att Region Skåne dragit av för nattarbetstidsförkortningen. 

Medlemmarna ute på arbetsplatserna är självklart inte nöjda med det och det är inte vi heller. Det är ett misslyckande att förbundet inte lyckades få ut högre lön än så. Det fanns ett stort stöd bland allmänheten för att vi var värda att få en högre lön för det vi gör och inte bara applåder.  

Fel att skjuta frågan lokalt

Vi kan inte heller se varför det är självklart att alla skulle fått bekosta sin arbetstidsförkortning natt själva – som vi nu får göra – om inte förbundet skjutit över frågan till att lösas lokalt. 

Varför ska vi vara beroende av arbetsgivarens välvilja lokalt i den frågan? Kunde inte förbundet kämpat för att få igenom arbetstidsförkortningen natt centralt som Vårdförbundet fick när de fick förkortad nattarbetstid utan att det drogs av lönepotten? 

Varför valde förbundet att teckna ett långt avtal på fyra år utan möjlighet till uppsägning enligt vad du säger oavsett hur mycket priserna än ökar i samhället?

Vi saknar svar på en central fråga i ditt svar, Johan: Varför valde förbundet att teckna ett långt avtal på fyra år utan möjlighet till uppsägning enligt vad du säger oavsett hur mycket priserna än ökar i samhället? 

Lyssna på medlemmarna

Det har historiskt funnits garantier för reallöneökningar i tidigare avtal. Kommunal sade till exempel upp det dåvarande avtalets sista år vid Kommunalstrejken 2003. Förbundet kallade till avtalskonferenser över hela landet 2002 och lyssnade på medlemmarna. Det borde dagens förbundsledning också göra. 

Det är en klen tröst att som du skriver, det är fler än Kommunals medlemmar som drabbas när inflationen nu skjuter i höjden. Vi hoppas att andra förbunds medlemmar också tar debatt i sina förbund om de också riskerar sänkta reallöner. Kommunal måste våga ta strid för ett rejält lönelyft!