I Blekinge och Sörmland slipper personalen nu bära munskydd under hela arbetspasset. Kravet har sänkts till att bara gälla i nära patientkontakt. På äldreboenden innebär det att munskyddet kan tas av när personalen går ut från vårdtagarnas rumFortfarande krävs andningsskydd och visir i kontakt med personer som är misstänkt eller konstaterat smittade.

Så lindrar du besvär från munskydd.

Covid-19

Så lindrar du besvär från munskydd

Arbetsmiljö

Bland personalen är lättnaden stor, då munskydden orsakat besvär som hudeksem och näsblod. Men när kan anställda i vård- och omsorg helt få slippa bära munskydd? När Kommunalarbetaren pratar med smittskyddsläkare i olika regioner betonar de att pandemin inte är över. I bästa fall följer utvecklingen Folkhälsomyndighetens scenario noll. Det innebär att smittspridningen fortsätter att minska för att plana ut och ligga på mycket låga nivåer från och med mars och fram till sommaren.

– Då kanske vi kan släppa på kravet på munskydd även i nära vårdkontakter. Men det är under förutsättning att väldigt få patienter är inlagda på sjukhus och att det är få diagnosticerade fall överlag, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge. 

Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.
Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Region Blekinge.

Samtidigt tar viruset nu fart i andra delar i världen och om det muterar igen får man backa tillbaka till högre krav på skydd. 

– De flesta räknar med att vi kommer se en covidtopp i höst också och då måste vi ha munskydd igen, även om vi lättar på det i sommar, säger Bengt Wittesjö.

Skyddar mot andra virus

Signar Mäkitalo är smittskyddsläkare i Region Sörmland. Han påpekar att det finns andra luftburna virus som är farliga för äldre och sköra, som säsongsinfluensa. Därför kan det vara klokt att överväga att behålla en högre skyddsnivå när pandemin är över.

– Vi har personer som är väldigt sköra och tidigare har många av de som insjuknat på äldreboenden dött i influensa. 

Det finns vetenskapliga artiklar som talar för att man minskar smittspridningen av till exempel influensa om man följer rekommendationerna för covid-19. Även före pandemin rekommenderades munskydd under influensaperioder. Men hur väl det tillämpades är en annan sak, säger Signar Mäkitalo.

Signar Mäkitalo, mittskyddsläkare i Region Sörmland.
Signar Mäkitalo, mittskyddsläkare i Region Sörmland.

Skulle det kunna bli ett normalläge med munskydd i patientnära arbete?

– Det skulle inte förvåna mig om det blir så. Men jag tycker det ska beslutas nationellt i så fall, av Folkhälsomyndigheten. 

Även Bengt Wittesjö tror att personalen får vänja sig vid att bära munskydd i patientnära arbete. Även om covid försvinner så finns alltid en risk att det dyker upp nya varianter och nya virus. 

– Vi kommer nog aldrig tillbaka till det läge vi hade före pandemin. Vi får ställa in oss på ett nytt normalläge och det kommer nog innebära att vi använder munskydd i högre utsträckning än tidigare. 

Regionalt beslut

Folkhälsomyndigheten säger till KA att den rekommendation som gällt under pandemin är att munskydd ska användas i nära vårdkontakt för att skydda vårdtagarna. Men det ska anpassas på regional och lokal nivå och utifrån smittläget. Det är alltså regionerna som bestämt hur munskydd ska användas.

Och det kommer att fortsätta gälla även när covid-19 inte längre klassas som samhällsfarlig. Så här skriver myndigheten i ett mejl: ”Det pågår för närvarande ett arbete med att justera rekommendationen inför den föreslagna ändringen av klassificeringen av covid-19, där kommer att kvarstå att riskvärderingen bör ske på regional och lokal nivå.”