Den höga sjukfrånvaron under den fjärde pandemivågen har slagit hårt mot äldreomsorgen i Umeå kommun. I ett försök att råda bot på krisen har flera anställda inom andra kommunala verksamheter omplacerats till äldreomsorgen, rapporterar tidningen Folkbladet.

Nina Stenbacka är en av flera som rycker in. Normalt sett jobbar hon som miljöinspektör på samhällsbyggnadskontoret i Umeå kommun, men sedan ungefär en vecka befinner hon sig ute på golvet på Haga vård- och omsorgsboende. 

– Jag har jobbat hemifrån på distans i typ två år, så det är en väldigt stor förändring att jag går till ett jobb och träffar människor fysiskt. Det är en jättestor omställning, säger Nina Stenbacka, som tidigare har jobbat en kort period som personlig assistent. 

Behåller ordinarie lön

Till en början kände hon sig lite nervös, men snabbt kom hon in i arbetet och hjälper nu till med arbetsuppgifter som inte är patientnära. Med det menas till exempel att ordna med maten, tvätta eller umgås med de äldre.

Nina Stenbacka behåller sin ordinarie lön medan hon är omplacerad till äldreomsorgen. Likaså jobbar hon vanliga kontorstider. 

Personalen har såklart varit stressade, men trots det har de hela tiden varit supertrevliga och jag har känt mig extremt väl mottagen. Det är riktigt kul att gå till jobbet på morgnarna.

Nina Stenbacka, miljöinspektör

Totalt är det fem miljöinspektörer som har förflyttats och för att undvika en ökad arbetsbelastning – när de väl återgår till sina vanliga jobb – hjälper andra kolleger till att täcka upp och ta sig an brådskande uppgifter. 

Vad har varit den största utmaningen med att hoppa in i äldreomsorgen?

– Det svåra är väl att jag saknar utbildning. Ibland kan brukarna bli lite oroliga och då vet personalen som jobbar hur deras behov ser ut, men det är svårt för mig att veta. Jag vill ju finnas där så mycket som möjligt, men å andra sidan är det svårt efter att ha jobbat bara en vecka, säger Nina Stenbacka.

Kul att gå till jobbet

Trots att den ordinarie personalen i äldreomsorgen har det tufft har de hela tiden fått Nina Stenbacka att känna sig välkommen, tillägger hon. 

– Personalen har såklart varit stressade, men trots det har de hela tiden varit supertrevliga och jag har känt mig extremt väl mottagen. Det är riktigt kul att gå till jobbet på morgnarna. 

Men på frågan om Nina Stenbacka kan tänka sig en framtid inom äldreomsorgen blir svaret mer tveksamt.

– De tjänar alldeles för dålig lön. Jag tycker att personalen förtjänar mycket bättre, säger hon.