Maria står ute på gården och fryser lätt om fötterna. Hon har sedan länge ont i ryggen. Maria har under den här kalla novemberdagen varit ute med barnen på förskolans gård och sett till att de har det bra. Det är något hon gör varje dag.

Hon står där med en jacka som är för liten, med regnbyxor som läcker och skor som varken är tillräckligt varma eller vattentäta. Jacka och byxor har hon fått från arbetsgivaren, men skorna är hennes privata. 

Maria har efterfrågat nya kläder, men har fått till svar att årets pengar för arbetskläder har använts och är slut. Arbetsgivaren svarar att hon får vänta till nästa år, först då kan förskolan köpa in nya kläder. Hon kommer inte att få några arbetsskor, då det inte finns inom ramen för förskolans budget. 

Så här ser verkligheten ut för många, oavsett om de jobbar inom kommunal förskola eller skola.

Förändring kräver politisk vilja

Att få till en budget där arbetskläder och arbetsskor ingår kan i bästa fall ta upp emot två år att förändra. Budgetramen tas av kommunens olika nämnder och fungerar som en tvåårsplan, ibland längre. 

För att förändra Marias utsatta situation så krävs det en politisk vilja att omfördela de skatteintäkter som en kommun har. Har man otur arbetar man i en kommun som inte vill göra denna typ av förändring.

Visionen för varje kommun är att man inte ska ’slösa’ med medborgarnas pengar. Men sparivern får inte resultera i att man glömmer något så grundläggande att man har ett ansvar som arbetsgivare.

Visionen för varje kommun är att man inte ska ”slösa” med medborgarnas pengar. 

Men sparivern får inte resultera i att man glömmer något så grundläggande att man har ett ansvar som arbetsgivare. 

Som arbetsgivare är du bunden av avtal, men också av lagar. En av de starkaste arbetsrättslagarna vi har i Sverige är arbetsmiljölagstiftningen. Den är till för att skydda både arbetsgivaren och arbetstagaren. I lagen finns det utrymme för att personalen ska ha rätt typ av kläder eller skor för att kunna utföra sitt arbete korrekt. Men ändå är det alldeles för många kommuner som inte erbjuder rätt kläder och skor till dem som arbetar med barn och unga. 

Hur vi röstar får betydelse

Många kan tycka att en fråga om arbetsskor är banal. Men bristen på arbetsskor sätter fingret på det som inte riktigt fungerar när kommuner ska fungera på samma sätt som företag. 

Den verklighet som de flesta som jobbar inom förskolans och skolans värld är att det är näst intill omöjligt att få till en förändring. Så länge politiken i kommunerna inte ger ett utrymme för olika kostnader som är kopplat till personalens möjlighet till rätt arbetskläder, så kommer inget att förändras eller bli bättre för Maria och hennes kollegor.

Ansvaret för att Maria fryser är kommunens, men också ditt och mitt. Hur vi röstar, får betydelse för vilken sorts arbetsgivare Maria får.

Fotnot: Texten finns också att läsa här på turkiska.