Konflikter, stress och ett stort missnöje bland flera medarbetare. På det sättet kan man beskriva hur flera anställda på Svartbäckens hemvård kände när de tidigare vistades på jobbet.

Sedan dess har mycket förändrats. För ungefär ett år sedan drog arbetsgivaren igång ett större förändringsarbete. De anställda har fått svara på frågor om vad de tycker är viktigt på arbetsplatsen. Likaså har man pratat om hur man kan vara snällare mot varandra. 

Skillnaden är som natt och dag. Nu har jag en helt annan energi när jag kommer till jobbet.

Fatemeh Henninger, undersköterska

Därefter har det skett flera förändringar. Dels har man ordnat nya arbetskläder, cyklar och mobiltelefoner och dels har man städat ordentligt i lokalerna och renoverat det gamla köket. 

Men allra tydligast syns förbättringen på sjuktalen. 2020 låg sjukfrånvaron bland personalen på 7,75 procent. I fjol landade den på 3,84 procent, vilket är lägre än genomsnittet för hemvården i Uppsala kommun. 

– Skillnaden är som natt och dag. Nu har jag en helt annan energi när jag kommer till jobbet, säger undersköterskan Fatemeh Henninger, som jobbat på Svartbäckens hemvård i närmare sju år. 

Sett över rutinerna

Hon och kollegan Christina Eriksson tycker att råder mer struktur på jobbet. Det beror på att man har sett över rutinerna och till exempel delat upp personalen i två tydliga arbetsgrupper. 

– Det känns som att vi kan påverka mer och att man faktiskt lyssnar på våra åsikter, konstaterar undersköterskan Christina Eriksson. 

Fatemeh Henninger hjälper Berit Andersson.
Fatemeh Henninger hjälper Berit Andersson.

Verksamhetschefen Elin Sandberg menar att det bästa är att sätta igång så fort som möjligt när man har upptäckt problem på jobbet.

– För mig är det viktigt att man har ett öppet klimat där man kan prata öppet om vad man tycker. Det är en jätteviktigt del att fånga upp personalens synpunkter, då man kommer långt på det, säger Elin Sandberg. 

Det är en sak att sätta upp mål om att till exempel lyssna mer på varandra, eller städa bättre, och en annan sak att faktiskt göra det. Hur lyckades ni? 

– Jag har hela tiden haft personalen med mig. Vi har tillsammans jobbat väldigt hårt för att skapa förändring, och det har gett resultat, säger Elin Sandberg. 

3 tips för att förbättra arbetsmiljön

Så gjorde Svartbäckens hemvård för att förändra:

Kartlägg problemet
För att kunna göra skillnad behöver ni veta vad som är problemet. Fundera över varför ni vill starta upp arbetet. Har det till exempel kommit några särskilda signaler från en medarbetarundersökning? Kom även ihåg att också ta tillvara på det som funkar bra redan nu.

Sätt igång 
Har ni kartlagt vilka problem som finns på arbetsplatsen? Bra! Då är det dags att förbättra situationen. För att få en struktur är det klokt att göra en lista över vilka problem som är viktigast att ta itu med. Med andra ord vilka man ska prioritera i sitt förändringsarbete.

Håll dig till prioriteringen
När ni väl har bestämt er för vad som är mest brådskande att ta tag i gäller det att sätta igång. Beroende på vad det är för slags problem, såsom städningen eller stämningen mellan kollegorna, finns det olika lösningar. Fundera på vad som är bäst för problemet på er arbetsplats.