Jag behöver ringa och boka ett läkarbesök. Det kan endast göras klockan 08, då är jag på arbetsplatsen. Enligt min chef får jag inte använda min privata mobil, utan bara jobbtelefonen (som flera på arbetsplatsen använder). Tycker detta är pinsamt och jobbigt, eftersom läkaren kommer att ringa upp mig sedan. Kan chefen verkligen förbjuda mig att använda min privata mobil i den här situationen?

/ V


SVAR: Arbetsgivarens arbetsledningsrätt innebär att det är den som bestämmer hur arbetet ska organiseras samt hur det ska utföras på arbetsplatsen. Utöver detta så kan även arbetsgivaren besluta om exempelvis policyer och olika föreskrifter om vad som gäller på just din arbetsplats.

Jag tycker att du ska prata om problemet med din arbetsgivare och hur du ska kunna göra för att ringa till din läkare.