Det sägs att Sverige är ett jämlikt samhälle där alla ska ha rätt till en god hälsa. Vi undersköterskor verkar vara en yrkesgrupp som står utanför den rätten.

Det sägs att högutbildade har fem års längre livstid än lågutbildade och därför uppmanas man att utbilda sig så att man får ett bra jobb. Ska vi som drar runt välfärden inte ha rätt till en bra hälsa?

Förr fanns det baderskor på ålderdomshemmen, det fanns sjukgymnaster som gjorde rehabiliterande gymnastik med de gamla, det fanns kökspersonal som endast var i köken och skötte köken med beställningar av varor och allt som hör det till.

Vi behöver dela upp arbetsuppgifterna

I dag är det vi stressade undersköterskor som gör alla de sakerna utöver att vi ska beställa mediciner, boka tider till tandläkare, fotvård, frisörer, ha kontaktmannaskap för vårdtagare och ha kontakt med anhöriga, följa med till sjukhusbesök, vi ska ha ombudsroller som brandombud, kostombud, dokumentationsombud för att bara nämna några. 

Vi ska utföra kontroller såsom blodtryck, vikt, blodsockerkurvor, kateterspolningar, sondmatning, ge insulin, lägga om sår, kontrollera så att vårdtagarna mår bra, annars ska vi ta kontakt med sjuksköterska, vi ska vara handledare för skolelever, dokumentera i olika program, fylla i skattningsskalor, göra viss städning, tvätta kläder, tvätta vårdtagarna, hjälpa på med kläder, ge mediciner göra matningar och försöka hinna med att umgås med dem.

Som det är nu ska vi sköta köken på samma gång som vi är ute ’på golvet’ och tar hand om de gamla. Jag förstår inte hur det ens kan vara tillåtet ur hygienaspekt.

Vi behöver dela upp arbetsuppgifterna.

Det ska finnas kökspersonal som sköter köken och matbeställningarna. Som det är nu ska vi sköta köken på samma gång som vi är ute ”på golvet” och tar hand om de gamla. Jag förstår inte hur det ens kan vara tillåtet ur hygienaspekt.

Arbetsmiljön måste förbättras

Vi ska skydda de gamla och sköra för smittor men vi riskerar att våra arbetskläder är kontaminerade när vi går ut i köket och handskas med livsmedel efter att vi precis har varit hos en vårdtagare och torkat avföring. Snacket ”Det går bra, bara man håller en god handhygien” tycker jag är för jäkligt. Det är inte alls okej!

Sjukgymnasterna kallas för fysioterapeuter idag. De kommer och visar oss undersköterskor – en gång – hur övningarna ska utföras med dem som behöver gymnastik sedan är det vi som gör det med. På grund av det som oftast inte hinns med så blir vårdtagarna utan sin rehabilitering.

Arbetsmiljön måste förbättras för oss som ger vård och omsorg. Vi blir själva sjuka av vårt arbete.

Att vi fått en yrkeslegitimation hjälper oss inte mer än att vi vet att vi kan förvänta oss att kollegan har samma kunskaper. Vi får inte bättre arbetsmiljö.

När jag skrivit till Kommunal att jag tycker de ska ta strid för att vi ska få en arbetsbeskrivning så får jag till svar att jag kan engagera mina kollegor på arbetsplatsen och driva frågan fackligt. En annan gång fick jag svar att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Det som de ålägger oss att göra det ska vi utföra och arbetsgivaren ska se till att det finns resurser till det. 

Problemet är att de ger oss inte resurser.

Ge oss en riktig arbetsbeskrivning

Arbetsmiljön måste förbättras för oss som ger vård och omsorg. Vi blir själva sjuka av vårt arbete. Försämringarna har pågått under många år men man har valt att blunda för problemen.

Jag vill uppmana Kommunal till att ta strid för att ge oss en arbetsbeskrivning. En arbetsbeskrivning som ska utarbetas av oss som gör jobbet. Jag tror att det är vägen fram för att förbättra vår arbetsmiljö.