Häromdagen gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut och varnade för riskerna med coronasmittspridning inom exempelvis el- och vattenförsörjning på kommunerna. Myndigheten har också listat en rad samhällsviktiga funktioner, bland annat rening av avloppsvatten, lagring av dricksvatten och insamling av avfall. Allt det är arbetsuppgifter som normalt sköts av kommunalare.

Skulle märkas vid vattenläckor

Andreas Tegström Jonsson är rörnätstekniker i Skellefteå kommun och arbetar med vatten och avlopp där. Han bekräftar att läget är skört om någon eller flera av de fem som har samma arbete som han skulle bli sjuk.

– Vatten och avlopp är ett speciellt arbete. Man lär sig det på plats. Får vi en smittspridning är vår avdelning utslagen. Det är vid vattenläckor det skulle märkas i första hand. Men det finns arbetare på gata och park som jobbar med underhåll som jag antar skulle gå in och göra jobbet.

Har klarat sig hittills

Förutom läckor lyfter han också fram exempelvis byggen som ibland vill kunna stänga av vattentillförseln. Det är ett jobb som rörnätsteknikerna gör och som skulle bli svårt om många blev smittade, eftersom man då bara kan prioritera akutjobb.

Andreas Tegström Jonsson.
Andreas Tegström Jonsson.

För att undvika smittspridning införde arbetsgivaren inom VA i Skellefteå i samverkan med Kommunal riskbedömning och nya rutiner redan när coronan kom, våren 2020. De byter inte om tillsammans, de delar inte bil och de har ett begränsat antal som får träffas i matsalen. 

– Hittills har vi klarat oss från att bli sjuka i covid-19.

Andreas Tegström Jonsson berättar vidare att arbetsgivaren även låtit de anställda vaccinera sig på arbetstid, för att det inte ska vara ett hinder.

Kan bli kaosartat

50 mil söderut arbetar gatuarbetaren Lars-Olov Dahlund på Sandviken Energi. Arbetsuppgifterna är många: lägga nya rör, röja snö, sanda med mera. De arbetar i två lag, fem i varje, och precis som i Skellefteå har man spritt ut sig så att inte alla lunchar samtidigt och man börjar olika tider för att minska kontakten man har med varandra.

– Men det är klart, kommer det nya snödämpor, då blir det kaosartat om alla är sjuka och det inte går att ploga och sanda.

 Lars-Olov Dahlund.
Lars-Olov Dahlund.

I somras drabbades Sandviken av mycket stora översvämningar. Även om januari normalt sett inte är en översvämningsmånad skulle konsekvenserna bli ödesdigra om de anställda inom räddningstjänst och gata, park var sjukskrivna då.

”Jävligt skört”

Tjugo mil från Sandviken är Håkan Lindfors alltiallo och tekniker på Ljusdal Vatten. Kör bland spolbil.

– Det är jävligt skört. Blir det en vattenläcka blir många drabbade, säger han.

Håkan Lindfors.
Håkan Lindfors.

Han säger att allmänheten nog inte skulle märka något om de blev sjuka ett litet tag, förutsatt att inget hände.

– Men blir det dåligt så blir det väldigt dåligt.