Jag har inte alla poäng som krävs för att räknas som undersköterska när titeln blir skyddad. Jag går på
vikariat i en kommun. Minskar mina chanser att få fast anställning eftersom jag inte har alla poäng?

/ Nästan uska


SVAR: Ja, det gör det om arbetsgivaren inte erbjuder en tills vidareanställning före 1 juli 2023. Det är endast de som har en tillsvidareanställning under övergångsperioden på tio år från 1 juli 2023 till 30 juni 2033 som kommer ha rätt att använda sig av yrkestiteln undersköterska utan yrkesbeviset om skyddad yrkestitel.

Undersköterska (genrebild).

Så ska skyddad yrkes­titel fungera

Kampen för legitimation

KA reder ut

Från och med den 1 juli 2023 kommer man kunna ansöka även om man har en visstidsanställning/tidsbegränsad anställning, om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen. Närman fått ansökan beviljad och fått yrkesbevis utfärdat
av Socialstyrelsen får man självklart arbeta som undersköterska oavsett anställningsform.

Ta kontakt med komvux i hemkommunen framöver men ett råd är att avvakta tills det är klargjort hur Socialstyrelsen kommer att se på tidigare utbildningar/kurser i jämförelsemed det nya vård- och omsorgsprogrammet. Självklart kan man fortsätta arbeta under övergångsperioden som visstidsanställd men då inte med titeln undersköterska.