Så länge framdörrarna var stängda hade vi förare en trygg arbetsmiljö med arbetsro som följd. Vi hade fått en skyddad zon. Men de som jobbar på bekväma kontor med möjlighet att jobba hemifrån gjorde en skrivbordsbedömning och beslutade att nu ska framdörrarna öppnas, nu ska man få in de förlorade biljettintäkterna. 

Man stängde bakdörrarna för påstigning och öppnade framdörrarna utan att vidta säkra och hållbara åtgärder till förarnas fördel. Utan att införa tvingande krav och instruktioner för munskydd och tydlig information till resenärerna. Det har skapats en otydlighet och förvirring kring hur man ska åka buss under pandemin.

Jafar Sarehkhani.
Jafar Sarehkhani.

Vi bussförare upplever obehagliga tjafs, situationer med hot och våld och emellanåt kraftiga förseningar orsakade av strul med biljettmaskinerna. Detta gör att förarna ofta inte kan hålla tidtabellen. Det betyder också att många bussförare inte kan ta sina avtalsreglerade matrast och kisspauser. 

Flåsande och spottande resenärer

Nu har vi fått ett ännu större bekymmer nämligen några få centimeters avstånd till oskyddade sjuka, smittade, ovaccinerade, flåsande och spottande resenärer när de ska ställa frågor eller köpa och blippa sina färdbevis.

Staten och Folkhälsomyndigheten har enbart utfärdat uppmaningar till att hålla avstånd och bära munskydd i kollektivtrafiken. Människor tar inte sådana uppmaningar på allvar. De ska vara tvingande precis som i alla andra länder, med kontroll och kännbara böter som följd om de inte efterlevs.

Denna nonchalans och försummelse är ett hån mot tusentals bussförare i landet.

Ställ krav på munskydd och avstånd

Nu är det på tiden att börja tänka utanför boxen, att göra ett perspektivskifte. Det är dags att skapa en trygg arbetsmiljö för tusentals bussförare samtidigt som man minskar smittspridningen. 

Kollektivtrafiken måste våga ställa krav på passagerarna som får servicen, krav på munskydd och krav på att hålla avstånd. Man måste tillåta påstigning genom alla dörrar, och komplettera detta med att flytta kortläsarna bak i bussen (och sätta in civilklädda biljettkontrollanter).

Utan personal i serviceyrken och inte minst bussförare stannar samhället. Man ska vara mycket rädd om dem. Arbetsgivarna behöver satsa på attraktionskraften inom bussbranschen och vidta åtgärder för att förebygga personalbrist. Inför 2022 kräver vi att vår arbetsmiljö får högsta prioritet.