Under en längre tid har personalen inom förskolan och grundskolan i Sundsvall flaggat för att de har för hög arbetsbelastning. En orsak är att det saknas tillräckligt med personal för att hinna ta hand om alla barnen.  

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun har meddelat att de måste spara pengar nästa år. Till en början planerade man att spara 112 miljoner inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Dock ändrades siffran till 65 miljoner efter protester. 

– Det här kommer inte att fungera, konstaterar Zejnab al-Zibala, barnskötare och skyddsombud på Kommunals lokala sektion i Sundsvall.

Läget har förvärrats

Under de tre år som hon har jobbat inom kommunen tycker Zejnab al-Zibala att läget bara har förvärrats. Det senaste sparkravet innebär att personalen ska användas mer flexibelt – samtidigt som vikarier ska sparas in.  

Med det menas att anställda till exempel kan lånas ut till en annan förskola med hög sjukfrånvaro. Detta i stället för att ta in en vikarie. Medarbetare kan även behöva ta sig an fler uppgifter. 

Zejnab al-Zibala, barnskötare.
Zejnab al-Zibala, barnskötare.

Kommunals lokala sektion är kritisk och hävdar att sparkraven ställer orimliga krav på medarbetarna. Flera medlemmar vittnar om att de inte hinner ta hand om barnen och deras behov – ett problem som kvarstår även fast kommunen halverat sitt sparkrav. 

– Både pedagogerna och lärarna känner att de inte räcker till. Det är flera som pratar om att säga upp sig eftersom de inte orkar jobba längre. Redan nu har minst tre sagt upp sig, säger Zejnab al-Zibala.

Större barngrupper

Hon understryker att hon förstår att förvaltningen behöver spara pengar. Dock fungerar det inte att göra det på sättet som görs i dag, tillägger hon. En orsak är att barngrupperna väntas bli större de kommande åren. 

– Det har sparats i så många år och frågan är när det får vara nog? Vi går på våra knän, säger Zejnab al-Zibala. 

Lisa Tynnemark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Lisa Tynnemark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Lisa Tynnemark (S) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall kommun. Hon konstaterar att läget inför nästa år ser bättre ut än vad nämnden hade befarat, vilket har gjort det möjligt att nästan halvera sparkravet.

– Vi har naturligtvis också hört och tagit del av medarbetarnas synpunkter, säger Lisa Tynnemark.

Exakt hur besparingarna kommer att synas på varje arbetsplats kan skilja sig åt, enligt Lisa Tynnemark. Orsaken är att olika skolor har olika förutsättningar.

– På vissa ställen kan det handla om att det finns en möjlighet att ta in fler barn än vad man har i dag. På andra andra platser kanske det handlar om att införa nya arbetssätt eller att organisera nya arbetslag, säger Lisa Tynnemark.