För några dagar sedan blev en bussförare i Göteborg knivskuren vid ett bråk. Exakt vad som hände är ännu inte utrett men händelsen tros ha skett i samband med att föraren lämnade förarplatsen för att återställa dörrar som nödöppnats.

– Det som skedde var extremt oturligt för föraren. Händelsen aktualiserar krav som vi länge har framfört till Västtrafik om bättre dialog med oss inför sammanställning av krav vid trafikupphandlingar, säger Inga-Lill Hedlund.

Sektionen önskar exempelvis att det finns med skall-krav om exempelvis att i utsatta områden så skall förarplatsen i bussarna ha ett barriärskydd.

– Vi har inbyggda barriärskydd i bussar som Keolis kör i Göteborg sedan 2013, utan de reflexer som fanns i barriärskydd som togs fram för andra bussmodeller under pandemin. De fungerar bra men finns inte alla bussar, säger Inga-Lill Hedlund.

Problemet är enligt henne när föraren av olika skäl måste lämna förarplatsen.

– Därför vill vi framför allt att i utsatta områden så ska bussmodeller användas där så mycket som möjligt kan göras från förarplatsen, exempelvis att återställa nödöppnade dörrar.

I vanliga fall är väl Keolis som alla bussföretag. Men i sådana här situationer har de bra rutiner för vad som behöver göras, då kickar maskineriet i gång på ett bra sätt.

Inga-Lill Hedlund, Kommunals trafiksektion i Göteborg

I vissa områden är det vanligt med stenkastning mot bussar och att laser riktas mot föraren. Det finns kameror ombord på bussarna men det hindrar inte att det ändå uppstår stök och bråk på bussar.

Trafikledningen kör med bilar i dessa områden för att snabbt försöka vara på plats om någon förare behöver assistans.

Inga-Lill Hedlund tycker att Keolis tar sitt ansvar när det händer något, som i fallet med den knivskurna föraren.

– I vanliga fall är väl Keolis som alla bussföretag. Men i sådana här situationer har de bra rutiner för vad som behöver göras, då kickar maskineriet i gång på ett bra sätt.

Sektionens regionala skyddsombud, Ahmed Besirevic, vill också lyfta fram behovet av att utbilda förare att med rätt bemötande hantera hotfulla situationer.

– Det kravet borde Västtrafik ställa vid upphandling, att alla förare skall ha sådan utbildning, säger han.

I en skriftlig kommentar skriver Fredrik Högbom, trygghets- och säkerhetschef på Västtrafik:

”Självklart är vi öppna för att titta på lösningar som kan öka tryggheten och säkerheten för förarna som kör för Västtrafik. Det behöver vi göra tillsammans med trafikföretagen som är förarnas arbetsgivare och ytterst ansvariga för deras arbetsmiljö.”