I går avslutades LO:s kongress. För Kommunals medlemmar bjöd den både på framgångar och motgångar. Här är några av besluten:

Löner

LO-kongressen sa nej till en motion från Kommunal Stockholm om att bärande grupper inom välfärden ska garanteras löneökningar utöver industrins märke, dels för att kvinnors löner ska komma i kapp männens och dels för att trygga kompetens och rekrytering inom välfärden.

Ombud från andra LO-förbund menade att de också har lågavlönade medlemmar som behöver en låglönesatsning, samtidigt som industrins märke måste respekteras.

Johan Ingelskog beklagar kongressens beslut, även om det inte var en överraskning för honom. Diskussionen känns igen från tidigare avtalsrörelser. I den senaste avtalsrörelsen beslöt Kommunal därför att inte ingå i LO:s samordning.

– Det är tufft att stå ensam, säger Johan Ingelskog som ändå tycker att Kommunals senaste avtalsrörelse var en framgång med satsningar på yrkesutbildade grupper inom välfärden. 

Vilka krav Kommunal ska ställa i kommande avtalsrörelse, eller hur samarbetet då blir med andra inom LO, kan han inte svara på nu.

– Det finns inget självändamål med att ingå en LO-samordning eller att stå utanför den. Vid vår kongress nästa år ska vi diskutera vår lönepolitik. Då tar vi med oss vad som sades i lönedebatten på LO-kongressen. Så får vi se hur vi går vidare, säger Johan Ingelskog.

Karensavdraget

LO-kongressen ställer krav på regeringen att permanent slopa karensavdraget för alla.

– Det är en framgång för oss. Tidigare har till exempel IF Metall ansett att det är viktigare att kräva höjning av sjukpenningen. Nu fick vi hela kongressen med på vår linje, säger Johan Ingelskog.

Arbetsmiljölagen

Kongressen sa ja till en motion från Kommunal Stockholm om mer resurser till Arbetsmiljöverket, och att arbetsmiljölagen behöver vässas för att förbättra möjligheten att värna arbetsmiljön för alla.

LO-styrelsen varnade kongressen för att arbetsmiljölagen istället kan försämras om den ska utredas och på nytt fattas beslut om i riksdagen.

Men kongressen gick på Kommunals linje och godkände motionen i sin helhet.

– Jag är väldigt nöjd med det beslutet, säger Johan Ingelskog.

Britt-Mariepension

Kongressens beslöt att stödja ett motionskrav från Seko, Byggnads och Målarna om kompensation i pensionssystemet för dem med tunga och slitsamma arbeten som tvingas gå i förtida pension eller minska sin arbetstid.

Detta krav drivs även av Kommunal som kallar det för Britt-Mariepension.

Johan Ingelskog tycker det är bra att detta nu är något som hela LO står bakom.

Rut

Kongressen vill att avdragen för rut och rot slopas. Men Kommunal lyckades bromsa planerna på att LO ska begära detta, genom att kräva att LO först utreder hur rutarbetarna påverkas om deras jobb försvinner.

– I grunden delar vi LO:s uppfattning om att rutavdragen bättre behövs för satsningar i välfärden. Men vi har tusentals medlemmar inom rutsektorn som är stolta över det jobb de utför där. Det är viktigt för oss att utreda konsekvenserna för dem om rutavdragen försvinner, säger Johan Ingelskog.

Bindande anställningsvillkor

LO kräver bindande anställningsvillkor när arbetskraft rekryteras utomlands. I dag finns flera exempel på hur arbetare luras att komma till arbeten i Sverige med löfte om bra löner och villkor. Löften som sedan inte infrias.

Statsminister Magdalena Andersson sa i sitt hälsningstal vid kongressen att regeringen inom kort kommer att presentera ett lagförslag om bindande anställningsvillkor. Arbetsgivare ska kunna straffas om de bryter sina löften om lön och villkor till dem de rekryterar från andra länder.

Det beskedet möttes av starka applåder från LO-kongressen.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård välkomnar löftet från Magdalena Andersson.

– Det här berör utländsk arbetskraft inom våra områden som arbetar inom bärplockning, trädgårdsodling, lantarbeten och städning. Men jag vill först se detaljerna i lagförslaget innan jag kan kommentera det, säger Malin Ragnegård.