Hur kan vi, 2021, acceptera att människor som kommer från andra kulturer blir påhoppade för att de inte är födda i Sverige? Hur är det möjligt att det varje dag förekommer dold rasism på våra arbetsplatser? 

Ska våra medmänniskor och kollegor behöva acceptera kommentarer om religion, om huvudbonader eller matvanor? Och varför säger ingen ifrån? Varför ifrågasätter inte kolleger de påhopp som görs?  

Vi måste börja prata om både rasismen i vardagen och om den strukturella rasismen och vi måste börja med oss själva. Det hjälper inte med fina ord på ett papper om att alla ska vara och känna sig inkluderade – vi måste mena allvar och lägga handling till orden och våga protestera nästa gång en medmänniska och kollega blir ifrågasatt och utsatt på grund av etnicitet, hudfärg eller religion. 

Vi i Kommunal blir förbannade över att våra kollegor som inte är födda i Sverige varje dag ska utstå glåpord och exkludering på sina arbetsplatser. Att inte få samma löneutveckling eftersom chefen, som är den som anställt medarbetaren, motiverar dålig löneutveckling med motivet att: du kan inte svenska språket tillräckligt bra. 

Ska det inkluderande arbetslivet bli verklighet så har var och en ansvar att inte diskriminera och att inte heller acceptera att någon blir diskriminerad. 

Hösten 2019 bildade kommunal avdelning Skåne en grupp JäMå, Jämställdhet- & mångfaldsgruppen som arbetar kontinuerligt med dessa frågor. Vi vill göra skillnad. Alla ska kunna uppleva trygghet på jobbet.

Den dolda rasismen är den som är svårast att upptäcka och göra något åt. Att det finns arbetsgivare som sorterar bort alla som inte har ett namn som låter svenskt när man går igenom jobbansökningar. Att människor som inte är födda i Sverige inte får en ärlig chans av just den anledningen – de är inte födda här. En undersökning som Kommunal har gjort visar att människor med utländsk bakgrund är överrepresenterade i gruppen arbetare som har otrygga anställningar, och att desto längre bort från Norden du har ditt födelseland ju lägre är medellönen.  

Detta är inte okej.

Kommunal menar att ingen människa ska behöva bli diskriminerad och vi lutar oss mot diskrimineringslagen. En lag arbetsgivaren är skyldig att följa, men där kunskapen hos arbetsgivaren är bristande. Ska det inkluderande arbetslivet bli verklighet så har var och en ansvar att inte diskriminera och att inte heller acceptera att någon blir diskriminerad. 

Varför kan vi inte se hur mycket andra kulturer berikar och lär oss istället för att se det som en belastning?

Förändringen börjar nu! Vi acceptera inte ett samhälle där det finns diskriminering.