Debatten drogs igång på grund av en motion från Kommunal Stockholm. Den krävde att:

”LO:s styrelse utarbetar riktlinjer för hur de bärande yrkena i välfärden ska kunna garanteras löneökningar över industrimärket, så att lönerna kommer i kapp och kompetensen i välfärden tryggas.”

Klimatstrejker och monarkins framtid ska diskuteras på LO-kongressen.

LO-kongress 2021

Det handlar LO-kongressen om

Nyheter

Håkan Nilsson, Kommunals förbundstyrelse, med flera kommunalare sa i debatten att kongressen bör säga ja till motionen, annars kommer LO inte att klara av sitt eget mål om mer jämställda löner till 2028.

Men flera talare från andra förbund sa att de också har lågavlönade kvinnor, och män, som bör få löneökningar. Att det vore fel att dessa lågavlönade ska få stå tillbaka för att gynna anställda inom välfärden.

De menade att den lönepolitik som LO haft i sina avtalsrörelser med låglönesatsningar för alla är det mest rättvisa.

Beslutet att säga nej till motionen från Kommunal Stockholm var inte överraskande.

I avtalsrörelsen 2016 blev det ingen LO-samordning på grund av oenighet om hur en låglönesatsning skulle göras. Kommunal ville där att undersköterskor skulle få mest.

I den senaste avtalsrörelsen, förra året, beslöt Kommunal att säga nej till att ingå i en LO-samordning med låglönesatsning för alla. Förbundet krävde istället mer än märket till yrkesutbildade medlemmar inom välfärden.