Om du jobbar i någon annans hem gäller inte normal arbetsrätt. Istället för att som alla andra få din grundtrygghet utifrån lagen om anställningsskydd, LAS, och dina arbetstider från arbetstidslagen, ATL, gäller Lagen om arbetstider mm i husligt arbete. Det vill Socialdemokraterna nu göra något åt. 

På socialdemokraternas partikongress i början av november togs beslut om att se över lagen om husligt arbete. Formuleringen som antogs lyder: 

“Lagen om arbetstider mm i husligt arbete ska göras om i syfte att säkerställa goda och likvärdiga arbetsvillkor för exempelvis personliga assistenter.”

Bakom det beslutet finns en motion från Kommunal Stockholms läns S-förening och ett gediget arbete från kongressombuden från Kommunal. När handlingarna till kongressen först kom ut var vi ganska så bedrövade. Partistyrelsen hade avslagit vår motion om att avskaffa lagen om husligt arbete utan någon annan förklaring än att det ju nu inte är aktuellt. 

Varför vill inte vårt parti, som kallar sig arbetarparti avskaffa en särlagstiftning för utsatta arbetare?

Det kändes väldigt märkligt. Varför vill inte vårt parti, som kallar sig arbetarparti avskaffa en särlagstiftning för utsatta arbetare? Hur skulle det inte alltid kunna vara aktuellt att åtgärda negativ särbehandling på arbetsmarknaden? 

Lagen om husligt arbete grundar sig i hembiträdestadgan från 1944 som i sin tur kommer från legohjonsstadgan, det vill säga statarlagen. Lagen fastställer egna spelregler för människor som jobbar i sin arbetsgivares hem. Bland annat när det gäller arbetstidens förläggning, anställningstryggheten och antalet övertidstimmar som får läggas ut. Enligt lagen kan arbetsgivaren säga upp personal helt godtyckligt.

I dag omfattar lagen främst personliga assistenter och är ett av skälen till varför arbetsvillkoren i branschen är så usla. 

Tyvärr har diskussionerna om personlig assistans nästan helt utelämnat arbetsvillkoren för de personliga assistenterna.

Under de senaste åren har personlig assistans debatterats flitigt. Kritiken mot låga ersättningsnivåer och indragna assistansbeslut har varit hård, med all rätt. Tyvärr har diskussionerna om personlig assistans nästan helt utelämnat arbetsvillkoren för de personliga assistenterna. Det är synd för frågorna hänger ihop.

När LSS-lagen kom trodde ingen att reformen skulle bli så stor. Exempelvis uppskattades den att kosta cirka 2,5 miljarder per år. Budgeten ligger i dag på 25 miljarder.

På samma sätt trodde lagstiftarna att det främst skulle vara assistansanvändarna själva som var arbetsgivare och att merparten av de anställda skulle vara anhöriga. Enligt det resonemanget var det logiskt att arbetsvillkoren skulle utgå från lagen om husligt arbete. I dag väljer dock en majoritet av assistansanvändarna att låta företag sköta assistansen. De största företagen har tusentals anställda. 

Sverige är absolut inte unika i hur vi behandlar anställda i arbetsgivarnas hem. Tvärtom, orättvisorna mot de som jobbar i andras hem går som ett pärlband genom historien och världen. Därför stiftade FN organisationen ILO 2011 en konvention som ställer krav på att arbetsvillkoren inom husligt arbete inte får vara sämre än normen på arbetsmarknaden. 

De personliga assistenterna förtjänar bättre arbetsvillkor och framgången på Socialdemokraternas kongress är ett ordentligt kliv i rätt riktning.

Den konventionen har Sverige skrivit under. När vi gjorde det gjordes också en mindre ändring i lagen om husligt arbete. Sedan 2018 är det lagkrav på skriftliga anställningsavtal, innan dess räckte det med muntliga. Men. Lagen och undantagen från LAS och ATL finns fortfarande kvar.

Det här är bakgrunden till att Kommunal-sossen i Stockholm skrev motionen om att avskaffa lagen om husligt arbete och det är därför våra kongressombud drev frågan så hårt på kongressen. 

De personliga assistenterna förtjänar bättre arbetsvillkor och framgången på Socialdemokraternas kongress är ett ordentligt kliv i rätt riktning. Det krävdes både folkbildande insatser, opinionsbildning och hårda förhandlingar. Men till slut vann vi stöd för vår sak och det är något vi alla bör bära med oss. Det är fullt möjligt att vinna bara vi organiserar oss.