– Alternativet är inte att säga upp sig och gå på försörjningsstöd, säger hon.

Maria Jacobsson är undersköterska i hemtjänsten. Hennes schema gör att dottern är på förskolan och nattis mellan 60 och 99 timmar under en vecka. En helg kan det bli drygt 52 timmar. Nu har förskolechefen gjort en orosanmälan. Förskolechefen säger samtidigt att hon kontaktat socialtjänsten i flera fall. Kommunal säger att fallet inte är unikt.

Erica Engberg (S) är ordförande i socialnämnden i Bollnäs anser att ansvaret ligger på arbetsplatserna.

Maria Jacobsson med dotter Keira.

Schemat ledde till orosanmälan

Arbetstider

Vilket ansvar har arbetsgivaren för att anställda ska få ihop livspusslet?

– Man måste lösa detta på varje arbetsplats, enhetschefen lägger schemat med arbetsgruppen utifrån behov och resurser. Det som jag tycker är viktigt är att man som ensamstående kvinna ska kunna försörja sig själv genom en fast anställning och få en dräglig pension, säger Erica Engberg.

Samtidigt lyfter hon att kommunen beslutat att ett nattis ska öppna i Arbrå där Maria Jacobsson bor.

–Vi behöver ha nattis på flera ställen. Men är man helt ensam kan man behöva ha en stödfamilj, det tycker jag att kommunen borde kunna bistå med.

Erika Engberg (S).
Erika Engberg (S).

Kan ni som arbetsgivare göra något för att förändra schemat?

– Det vi kan göra är att prioritera heltidstjänster med mer sammanhållen arbetstid. Vi har fått statliga medel, de ska användas till heltidstjänster i äldreomsorgen och prioritera sammanhållen arbetstid. Det ska vi göra i samverkan med Kommunal.

Ni ska sträva efter sammanhållen arbetstid, betyder det att delade turer ska bort?

– Ja, det är absolut inriktningen från det politiska hållet.

Kommunen har en roll att se till att det finns barnomsorg på de tider där föräldrar kan få arbete. Det måste samspela.

Erika Engberg (S), socialnämndens ordförande

Ska anställda som inte har barn ta fler pass på obekväma tider?

– Ja, det är en diskussion man får ta på arbetsplatsen. Men de kanske får ta fler kvällar och nätter.

Vad vill du göra för Maria Jacobsson eller någon annan en liknande situation?

– Jag vill inte kommentera enskilda ärenden. Men jag kan ju känna att generellt så tycker jag att socialtjänsten har en uppgift stötta ensamstående så att de kan försörja sig själva. Alternativet är inte att säga upp sig och gå på försörjningsstöd. Kommunen har en roll att se till att det finns barnomsorg på de tider där föräldrar kan få arbete. Det måste samspela.