Lena Hallengren vill inte göra en bandad intervju, men svarar på KA:s frågor per mejl.

Vad var syftet med ändringen i socialtjänstförordningen 2016?

– Att komma tillrätta med otillräcklig bemanning på särskilda boenden.

Nattbemanningen på många äldreboenden är fortfarande för låg, visar KA:s granskning.

Nattbemanningen

För låg bemanning på natten

Nyheter

Attendo hävdar att lagen enbart kräver att personal skyndsamt ska kunna ”uppmärksamma ” ett behov, till exempel via larm. Därför har man i flera fall överklagat Ivos krav på att bemanna upp. Först efter flera års prövning i olika instanser har arbetsgivarna gått med på att höja bemanningen. Hur ser du på det?

– Kravet på tillgång till personal villkoras utifrån den enskildas förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Finns behov av närvarande personal ska det finnas.

Räcker det med att ”uppmärksamma” att en boende behöver hjälp, till exempel via ett larm?

– Det faller på sin egen orimlighet att inte hjälpa en boende som behöver hjälp. Personalen ska självfallet skyndsamt kunna hjälpa den boende som behöver stöd eller hjälp. Det kan inte anses vara förenligt med god kvalitet att uppmärksamma ett hjälpbehov utan att åtgärda det. Bestämmelsen i socialtjänstförordningen innebär endast ett förtydligande av det ansvar kommunerna har enligt socialtjänstlagen.

Ingen ska behöva ha det så som beskrivs. Ivo är regeringens myndighet och jag gör ingen annan bedömning än Ivo som ju finns för att göra den här typen av tillsyn.

Lena Hallengren (S), socialminister

Finns behov av att se över förordningen för att tydliggöra vilka krav som gäller för bemanning på särskilda boenden?

– Regeringen gav för lite mindre än ett år sedan en särskild utredare i uppdrag att ta fram en ny äldreomsorgslag. Det är ett omfattande arbete som bland annat behöver se över hur den nuvarande regleringen fungerar när den sedan ska föreslå en ny. Utredningen ska presentera sina slutsatser och förslag i juni 2022.

Vi har pratat med personal på äldreboenden där Ivo krävt att nattbemanningen ska höjas. De beskriver ångesten när de tvingas lämna en avdelning obevakad eller tvingas bortprioritera gamla som behöver blöjbyte för att de måste hjälpa en kollega på en annan avdelning. Vad vill du säga till dem?

– Ingen ska behöva ha det så som beskrivs. Ivo är regeringens myndighet och jag gör ingen annan bedömning än Ivo som ju finns för att göra den här typen av tillsyn. Givetvis ska myndighetens beslut också följas.

Håller du med Kommunal om att det behövs en lag om minimibemanning?

– Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram en ny äldreomsorgslag. Utredningen arbetar med såväl bemanning som kompetens. Jag vill inte föregå utredningens slutsatser.