Krisen i förlossningsvården har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. I KA berättade nyligen undersköterskan Marie Bengtsson, som jobbar på Södersjukhuset, hur hon fick hjälpa till att förlösa en födande kvinna trots att det inte var hennes arbetsuppgift.

Region Stockholm har lovat förbättringar och mer pengar, men skyddsombud från Kommunal, Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet på kräver åtgärder omgående och har lämnat in en gemensam 6.6a till sjukhusets ledning.

– Vi gör det här tillsammans. Både undersköterskor och barnmorskor har fått nog, säger Ann-Christine Nilsson, facklig företrädare för Kommunal på Sös, i ett pressmeddelande.

Här är fackens krav på förbättringar:

  • Omgående säkerställa en bemanning med 12 barnmorskor och åtta undersköterskor per arbetspass.
  • Öppna förlossningsmottagningen och säkerställa att den är bemannad med två barnmorskor per arbetspass.
  • Inom tre månader öka grundbemanningen till 15 barnmorskor och 10 undersköterskor per arbetspass.
  • Från den 1 januari 2022 sänka listningstaket (det totala antalet förlossningar/år) på Sös förlossning för att säkerställa att inflödet av patienter motsvarar både lokalerna och bemanningen.
  • Säkerställa att studenthandledare får tid avsatt för planering, handledning, reflektion och utvärdering med den berörda studenten inom ramen för ordinarie arbetstid.
  • Utföra regelbunden kontroll av organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö samt av patientsäkerheten. Kontrollen ska genomföras och dokumenteras en gång per kvartal i samråd med både skyddsombud och övriga medarbetare. Vid identifierade brister ska åtgärdsplan upprättas och tidsangivelse för implementering anges.
  • Genomföra medicinsk kontroll av alla nattarbetare.