– Min klient är så klart nöjd och lättad över utgången även i hovrätten, säger kvinnans advokat Anna Nilsson.

Kvinnan, som själv inte vill uttala sig efter den friande domen, arbetade som timanställd i hemtjänsten och hade gjort flera covidtest under en period, som varit negativa. I samband med att ha gjort ytterligare ett test, som senare visade sig vara positivt, gick hon och jobbade i väntan på provsvar. Hon åtalades därför för framkallande av fara för annan. Vårdbiträdet har hela tiden nekat till brott. Det visades sig också att ingen av de elva kollegor eller de 16 vårdtagarna hon träffade under passet själva blev smittade.

Vad krävs för att bli dömd för brott?

Det krävs för att bli dömd för brott

Covid-19

Nyheter

I sin dom skriver hovrätten att man delar tingsrättens bedömning: ”att det sammantaget inte är styrkt att det har funnits en sådan konkret fara för överföring av covid-19 att de objektiva brottsförutsättningarna för framkallande av fara för annan är uppfyllda. Åtalet ska därför ogillas.”

KA har sökt kammaråklagare Stina Brindmark för en kommentar men hon har inte gått att nå.

Det har funnits fyra åtal mot anställda i vård- och omsorgsyrken som enligt åklagare gjort sig skyldiga till framkallande av fara för annan i samband med covid och sitt jobb. Men detta är det enda fall som prövats rättsligt, och nu alltså två gånger. I de övriga tre fallen har åklagare beslutat inför eller i samband med förhandlingarna i tingsrätten att lägga ner åtalen i brist på bevis.

Åklagaren har nu knappt en månad på sig om hon skulle vilja överklaga ärendet vidare.