Det är alltid värt att blicka bakåt för att bli stärkt i nuet och vägen framåt. Jag tänker ofta tillbaka på var allt började – hur mitt engagemang startade, var min drivkraft kommer ifrån och vad min nyfikenhet har lett till. Alla år av hård kamp och både stor glädje men också mycket ilska över orättvisor som format mig och den jag är i dag. I min nya roll som ordförande i Kommunal har jag höga förväntningar på vad vi tillsammans ska kunna åstadkomma.

Mina största fackliga segrar har alltid varit när jag lyckats förmedla kunskap om våra rättigheter, inspirerat till organisering och ingett mod att våga kämpa för en förändring. Jag började min yrkesbana som personlig assistent och när jag gick med i Kommunal blev jag också snabbt engagerad och fick även förtroendeuppdrag. Det är jag oerhört tacksam för i dag.

Malin Ragnegård.

Nu ska Malin Ragnegård leda Kommunal

Nyheter

Jag brukar säga att det är bättre att nya medlemmar som vill engagera sig får för mycket att göra än för lite. Bättre sikta högt – och ta hjälp av andra – än att sitta bredvid utan makt och inflytande. Det är så vi växer och gör skillnad. 

När vi summerar de senaste åren kan vi konstatera att Kommunal gjort skillnad på såväl lokal nivå som på nationell. Vi har gång på gång betonat vikten av en välfärd av högsta kvalitet. Vi har drivit på för förändringar kring pensioner och sjukförsäkring, vi har fått gehör för våra krav kring arbetskläder och numera förstår alla vikten av en långsiktig och ordentlig finansiering av välfärden. 

Nu är det dags att spänna bågen. Medlemmarna i Kommunal ”bär inte välfärden på sina axlar”. Nej, vi lyfter den till nya nivåer med yrkesskicklighet och kompetens.

Men det finns mycket kvar att göra. Coronapandemin visar detta med all tydlighet. Svidande, färsk kritik från Coronakommissionen lyfter att det var just yrkesgrupper i Kommunal som fick stå tillbaka. Som fick uppleva hur skyddsutrustning låstes in när den behövdes som bäst. Som riskerade smitta, långvarig ohälsa och bristande möjligheter till en fungerande vardag. Varje dag. Det, är min bestämda uppfattning, är fullkomligt oacceptabelt. 

Pandemin har blixtbelyst välfärdssamhällets brister – underbemanningen i verksamheterna, konsekvenser av otrygga anställningar och stora brister i trygghetssystemen, inte minst problemen med karens och sjukförsäkring. Nu är det dags att spänna bågen. Medlemmarna i Kommunal ”bär inte välfärden på sina axlar”. Nej, vi lyfter den till nya nivåer med yrkesskicklighet och kompetens.

Under pandemin var det skyddsombud i Kommunal som krävde att bussens framdörrar skulle hållas stängda för att skydda chaufförens liv och hälsa. Det var fackliga företrädare runt om i landet som stred och krävde åtgärder, och det gav resultat.

Det är exakt så vi ska fortsätta framåt. Organisera oss och kräva vår rätt.

Kommunal kommer att hålla ögonen på att varenda krona som är avsedd att gå till att höja kvaliteten i välfärden genom satsningar på personalen också går till just välfärden. Inget parti ska komma undan med att slarva med skattemedel i ett läge där behoven är enorma. 

En annan viktig fråga för Kommunal är ”hälsosamma scheman” som tvärtemot vad namnet antyder skapar kaos i planeringen på många arbetsplatser. Vi måste avskaffa (o)hälsosamma scheman och införa hållbara arbetstider på riktigt. Ska välfärden fortsätta fungera krävs att arbetsgivarna tar sitt ansvar. Schemaläggningen ska flyttas tillbaka där den hör hemma, till medlemmarna på arbetsplatsen.

I skrivande stund pågår också viktiga samtal om stora frågor som en ny pension som gynnar personer i arbetaryrken, reformeringen av LAS och finansieringen av välfärden. Återupprepade gånger har regeringen skjutit till pengar till välfärden i kommuner och regioner. Men vad händer med dessa investeringar? Kommunal kommer att hålla ögonen på att varenda krona som är avsedd att gå till att höja kvaliteten i välfärden genom satsningar på personalen också går till just välfärden. Inget parti ska komma undan med att slarva med skattemedel i ett läge där behoven är enorma. 

Jag menar att det är upp till oss, och att vi måste göra jobbet. Organisera oss, ge varandra ansvar och uppdrag och driva frågor som gynnar medlemmarna. Som vi alltid gjort, i alla tider. Jag ser fram emot att vi fortsätter stärka varandra och tillsammans skapar förändring!