Jag är personlig assistent, av misstag råkade jag tappa en stor tv-skärm i golvet hemma hos brukaren som jag är anställd av. Att laga skärmen kostar lika mycket som att köpa en ny. Brukaren säger att jag måste betala. Måste jag det? Det finns inget kollektivavtal och jag får inte veta vilka försäkringar som gäller.

/ ”Snart pank”


SVAR: Nej, utgångspunkten i skadeståndslagen är att en arbetstagare normalt ska gå fri från skadeståndsansvar för en skada som den orsakar i tjänsten. Arbetsgivaren ska ha försäkringar som täcker skador. Endast vid synnerliga skäl kan en arbetstagare bli skadeståndsansvarig, det är ett mycket högt ställt krav. Ett exempel är om arbetstagaren med avsikt orsakat en skada. Utifrån din beskrivning drar jag slutsatsen att det är din arbetsgivare som ska ersätta brukaren för den skadade TV-skärmen.