Undersköterskan har arbetat i 20 år vid ett boende i Göteborg. Arbetsgivaren anklagade henne, med stöd av vittnesuppgifter från andra anställda, för att stjäla från köket och de boende. Hon förnekar bestämt alla anklagelser som riktas mot henne.

Tingsrätten anser att vittnesmålen om stöld har svagt bevisvärde. Detta dels för att uppgifterna i vittnesuppgifterna är motsägelsefulla och dels på grund av en konflikt mellan åtminstone en av dem som har vittnat och undersköterskan vilket kan påverka trovärdigheten i anklagelserna mot henne.

Kommunen döms av tingsrätten att betala ett skadestånd på 180 000 kronor, vilket är högre än normalt, samt innestående lön under tiden undersköterskan stängts av från arbetet, på drygt 400 000 kronor. Kommunen ska även betala undersköterskans rättegångskostnader på omkring 730 000 kronor.

Undersköterskan får också enligt domen sitt arbete tillbaka.

Göteborgs kommun har ännu inte bestämt sig för om den ska överklaga domen, berättar Göteborgs-Posten. Alternativet är att köpa ut henne eller låta henne gå tillbaka till arbetet.