– Det här säger en hel del, precis som delrapporten som kom om äldreomsorgen gjorde.

Det bekräftar det som medlemmarna i Kommunal sagt under hela tiden vi levt med coronasmittan, säger Malin Ragnergård.

Coronakommissionen fick förra sommaren i uppdrag av regeringen att undersöka hur arbetet att hindra spridningen av covid-19 skötts. Nu konstateras att Sveriges hantering inte var tillräcklig i början och att de insatser som gjordes var alldeles för sena.

Dessutom är kritiken hård mot att testtagningen kom i gång först i början av andra vågen och nästan helt saknades under den första vågen.

Merita Xhaka, vårdbiträde.

Covid-19

”Politikerna skulle ha planerat längre”

Nyheter

I delbetänkandet slår kommissionen också fast att den snabba omställningen inom hälso- och sjukvård för att kunna ta hand om de svårt covidsjuka patienterna byggde på personalens insatser. ”Det är i stor utsträckning personalens förtjänst. Omställningen har skett till priset av en extrem belastning för de anställda[…]” står det. För Malin Ragnergård är det ingen nyhet.

– Det har vi sagt hela tiden. Det är uppenbart att personalförsörjning inom vården saknar marginaler. Det var tufft innan pandemin också. När det blir ett krisläge på det här sättet och de inte har rätt resurser har det blivit på bekostnad på dem som jobbar. Det är fruktansvärt att de fått betala med sin hälsa.

Jag kan inte förstå hur man kan fortsätta organisera vård och omsorg på det sätt som görs i dag.

Malin Ragnegård, Kommunal

Coronakommissionen har hittills kommit med två delbetänkanden. I den första som kom i december förra året konstaterades att det fanns mycket övrigt att önska hur arbetet skötts inom äldreomsorgen. När nu det andra delbetänkandet släppts fortsätter granskningen av äldreomsorgen.

Det visar sig bland annat att hur äldreboenden är organiserade påverkat risken att smittas och dö i covid-19. Kommissionen konstaterar bland annat att personer som bor på stora boenden eller sådana med hög personalomsättning löper högre riskatt både smittas och dö i covid-19 än andra.

– Vi har ju sagt länge att alla tjänar på att det anställs fler på trygga anställningar och att det får till en ökad vilja att stanna kvar i yrket om det blir fler kolleger. Det är också bra för de äldre eller sjuka. Jag kan inte förstå hur man kan fortsätta organisera vård och omsorg på det sätt som görs i dag.