Att det råder vikariebrist är inget nytt. Men vi pratar för lite om att det gör våra verksamheter väldigt sköra. 

Vem är det egentligen som har det yttersta ansvaret när det kommer till kritan? Chefer som inte finns tillgängliga eller inte kan lösa bemanningen – eller jag som enskild arbetstagare som är den som tvingas stanna kvar ett pass till?

För mig hände det som egentligen inte borde hända på en arbetsplats. Efter att ha jobbat tolv timmar blir jag tvungen att jobba tolv till. Jag jobbar inom LSS, ett gruppboende där det bor åtta boenden i varierad ålder och med olika funktionsnedsättningar. Vi har bemanning dygnet runt då de även behöver tillsyn nattetid. 

Under veckorna är vi två personal morgon och kväll och tre, ibland fyra under eftermiddagarna. En personal natte­tid och på helgerna är vi två som jobbar tolv timmar dag/kväll och en natt.

Jag får inte tag på någon som kan jobba. Vad händer när det inte går att få ut någon vikarie eller ordinarie personal?

Natten blev sjuk en söndagskväll. Jag får inte tag på någon som kan jobba. Vad händer när det inte går att få ut någon vikarie eller ordinarie personal? När chefen som har semester inte svarar eller ringer upp och det enbart finns ett nummer till biträdande chefs arbetstelefon (som nås vardagar 7–16). Vi har något som heter chef i beredskap. Men hen kan inte heller trolla fram människor som inte finns, få folk att svara eller ringa upp. Hen kan bara godkänna den ersättning jag får för att stanna kvar. 

Jag har svårt att se att det är min chef som är ytterst ansvarig. Det är inte hen som måste stanna kvar på sitt jobb och sätta sitt privatliv åt sidan när det fattas personal. Jag liksom många andra i detta yrke är ensamstående förälder och har ett barn som också måste ha tillsyn nattetid. 

Jag förstår de kolleger som inte svarar när jobbet ringer en helgkväll. Man är trött och behöver återhämtning. Den lojalitet som man hade inom arbetsgruppen ”att inte lämna en kollega i sticket” håller på att suddas ut. Och det är den lojaliteten som så många gånger tidigare löst bemanningsproblemen!

Vad händer när den är borta helt? Är jag som anställd av en kommun skyldig att svara i telefonen när jag är ledig? Ska jag under min semester vara ”på tårna” ifall någon på jobbet blir sjuk? Vems är ansvaret?