På lönesamtalet krävde min chef att få veta om jag är med i facket. Får arbetsgivaren fråga om det? Jag är anställd på en förskola som har avtal med Almega.

/ Privacy


SVAR: Rätten för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation, den så kallade föreningsrätten, regleras i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Föreningsrätten innebär bland annat att arbetsgivaren inte har rätt att ta reda på vilken eller om du är med i en facklig organisation.