Petra Höglund är verksamhetschef på Riddarstensgården i Lerum. Boendet där en före detta anställd misstänks för 18 våldtäkter under åren 2015 till 2017.

– Vi har informerat anhöriga och personal med den lilla information vi har.

Det råder stark sekretess kring häktningen och än så länge vet varken hon eller någon annan vilka det är som har blivit våldtagna, bara att det ska ha skett i boendets lokaler.

– Vi vet inte ens om det är anställda eller personer som bott här. Alla förutsätter att det är kunder men vi vet inte, säger hon och förklarar också att polisen uppmanat dem att inte förekomma utredningen.

– De vill inte att vi börjar ställa frågor själva. Det skulle kunna förstöra deras utredning.

Annika Alfredsson, skyddsombud vid Riddarstensgården.

”Många tänker att de borde ha förstått”

Nyheter

På olika forum på nätet och i kommentatorsfält till artiklar om våldtäkterna återkommer många till frågan hur det kommer sig att man inte kommit på detta tidigare. Petra Höglund har inget svar på den frågan.

– Jag var inte chef när han arbetade här – så jag har inte träffat honom, men generellt vet jag att personer som gör den här typen av brott är ofta manipulativa och döljer det de gör väl. 

En annan fråga som dykt upp är om ingen kontrollerade honom innan han anställdes.

– Vi begär alltid utdrag ur belastningsregistret när vi anställer. Jag vet att han var anställd hos det tidigare företaget redan när vi tog över. Han var en av de anställda som följde med i verksamhetsövergången och då gjordes inte det.

Vi har bra manliga anställda och det är viktigt att de får stöd. En del kanske behöver en utomstående samtalskontakt.

Petra Höglund, verksamhetschef

Frågan är om ett utdrag vid den tiden hade visat något. Mannen är dömd för både stölder inom äldreomsorgen i en annan kommun och också för stöld i kommunhuset i Lerum där han satt som folkvald politiker, men ingen utav de domarna hade kommit när han anställdes på Riddarstensgården.

Av allt att döma beror häktningen nu, fyra år efter att mannen slutat, på att polis och åklagare hittat teknisk bevisning om brotten vid en husrannsakan. Efter den är han också misstänkt för barnpornografibrott.

Just nu fokuserar Petra Höglund på att stötta personal, anhöriga och boende. Krisstödsamtal kommer, som Kommunalarbetaren skrivit tidigare, att genomföras med alla anställda som vill – men det kommer också att göras försök att fånga upp alla som inte anmäler sig till det på olika sätt, framför allt de manliga medarbetarna.

– Män är extra utsatta när sådant här händer, säger hon och berättar att det förekommer svartmålning av män inom vård och omsorg i anslutning till häktningen på olika sociala plattformar.

– Vi har bra manliga anställda och det är viktigt att de får stöd. En del kanske behöver en utomstående samtalskontakt.