Under fredagen presenterade alliansen sin budget för 2022. Nu vill man göra en satsning på den utbildade personalen i äldreomsorgen i Göteborg stad. Syftet är att höja lönerna, då en utmaning har varit att kranskommunerna betalar bättre. 

Totalt har 12 miljoner kronor avsatts för satsningen, rapporterar Göteborgs-Posten. Dock är det oklart hur mycket varje medarbetare kommer att få extra i lönekuvertet. Det bestäms i förhandling mellan arbetsgivare och facket. 

Men redan nu väcker satsningen frågor, konstaterar Silvana Vretoska. Hon är undersköterska och ordförande i Kommunals sektion för äldreomsorg i Göteborg. 

– Vi ställer oss positiva till satsningen, men vi ifrågasätter att det endast verkar gälla yrkesutbildade undersköterskor. Vi vill såklart att det ska löna sig att utbilda sig, men vi undrar också om man tänker satsa något på våra vårdbiträden, undrar hon.

Dessutom undrar Silvana Vretoska ifall pengarna bara kommer att gå till medarbetare som går på en yrkesutbildning i dag – eller om yrkesutbildad personal som jobbat i flera år också ska få ta del av kakan. 

Exakt vilka medarbetare som ingår i satsningen är en fråga för tjänstemännen, konstaterar kommunalråd Elisabet Lann (KD). Dock är satsningen inte ämnad åt personal som saknar yrkesutbildning.

– Däremot finns äldreomsorgslyftet som pågår och ska motivera personal att vidareutbilda sig. Där finns ett sätt för dem att komma upp i lön, säger Elisabet Lann. 

Alliansen vill även se färre timanställda inom äldreomsorgen och i stället öka antalet tillsvidareanställda. Frågan blev uppmärksammad under pandemin, då man lyckades få ned andelen vikarier genom att utöka grundbemanningen.