Personalen inom äldreomsorgen i Stockholm har den lägsta vaccinationstäckningen i landet, visar siffror från Folkhälsomyndigheten

Nu vittnar flera anställda om en rädsla för att förlora jobbet, enligt Kommunals Robert Kvarnström, som är förhandlare på Kommunals sektion Team Ambea i Stockholm. 

Enligt honom har det hänt att en arbetsgivare har frågat ifall personer är vaccinerade vid nyrekryteringar. För att få svar på frågan om det är tillåtet att välja bort ovaccinerade kandidater har jurister vid LO-TCO Rättsskydd blivit inkopplade.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

På en annan enhet, på ett av Vardagas äldreboenden i Stockholm, undersöker man om det är möjligt att kräva att personalen är vaccinerad för att få vistas i lokalen. Den som inte har tagit sina sprutor kan i så fall omplaceras. Dock har ingenting förhandlats eller spikats ännu. 

Robert Kvarnström fick nys om frågan i augusti efter att oroliga medlemmar hörde av sig. 

– Många är rädda för den debatt som förs just nu, då man tror att man kan bli av med jobbet för att man är ovaccinerad. Det kan kännas skrämmande att som 50-åring behöva sätta sig i skolbänken och skola om sig, säger han. 

Många är rädda för den debatt som förs just nu, då man tror att man kan bli av med jobbet för att man är ovaccinerad.

Robert Kvarnström, Kommunal

KA:s rundringning till olika arbetsgivare i Stockholm visar att flera har börjat att ställa frågor om vaccination. En av dem är äldreboendet Silver life, i Väsby. Dock understryker verksamhetschefen Ana-Maria Estrella, som själv har gjort rekryteringarna, att det inte är ett krav.

– Vi får inte kräva vaccination, men däremot har jag frågat hur kandidaterna ställer sig rent allmänt till vaccinering. Det gäller även att avdramatisera och prata om det på ett enkelt sätt, säger hon. 

Annett Olofsson, förbundsjurist vid LO-TCO rättsskydd, har tidigare sagt till tidningen Arbetet:

– När det gäller nyanställningar skulle ett vaccinkrav kunna falla under förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen. 

Samtidigt är personalen inom äldreomsorgen inte alltid likadan. Därför skiljer sig vaccinationsviljan åt mellan olika arbetsplatser, konstaterar Peter Olsson. Han är huvudskyddsombud på team Kungsholmen. 

På till exempel Serafens vård- och omsorgsboende vittnar två skyddsombud om att det finns en stor rädsla för vaccinet. På grund av att ämnet är så pass laddat vill skyddsombuden inte heller bli intervjuade.

Skillnaden är att man har haft en chef som många har känt tillit till och som också har pratat om vikten av att vaccinera sig. Ledarskap kan göra en stor skillnad.

Peter Olsson, Kommunal

En uppskattning är att drygt hälften av de anställda har tagit sina doser. Samtidigt räknar man med att betydligt fler har vaccinerat sig på Fridhemmets servicehus. 

– Personal har varit rädda för vaccinationen även där, men skillnaden är att man har haft en chef som många har känt tillit till och som också har pratat om vikten av att vaccinera sig. Ledarskap kan göra en stor skillnad, säger Peter Olsson. 

Nu i veckan har personer som bor på äldreboenden i Stockholm börjat att få sin tredje spruta mot covid-19. I takt med det rustar sig landets kommuner för att kunna vaccinera fler anställda. 

En av dem är Botkyrka kommun, som i nuläget har den lägsta vaccinationstäckningen i Stockholm. I motsats till vissa andra arbetsplatser pratar många i Botkyrka öppet om vaccinationerna, konstaterar Lena Fjällborg, förhandlingsansvarig för teamet i Botkyrka.

– Om någon berättar att den inte är vaccinerad har kollegor valt att svara med att de har tagit vaccinet utan att bli allvarligt sjuka. En del har även ringt mig och undrat om de borde vaccinera sig, säger hon. 

Så många är vaccinerade i äldreomsorgen i Stockholm

Personal inom särskilda boendeformer för äldre (Säbo) :

Stockholm: 70 procent är fullvaccinerade. 78 procent har tagit sin första dos. 

Genomsnitt: 79 procent är fullvaccinerade. 84 procent har tagit sin första dos. 

Personal inom hemtjänsten:

Stockholm: 62 procent är fullvaccinerade. 71 procent har tagit sin första dos. 

Genomsnitt: 73 procent är fullvaccinerade. 80 procent har tagit sin första dos. 


Fotnot: Siffrorna från Folkhälsomyndigheten visar vaccinationstäckningen bland män och kvinnor i åldrarna 18 till 67 fram tills vecka 39 2021.