Jag är undersköterska och arbetar 75 procent natt på ett privat äldre­boende. Mer arbetstid kan jag inte få hos arbetsgivaren. För att dryga ut inkomsten tackade jag ja till en timtjänst som skulle passa mig perfekt. Det handlar om att gå in som extravak dagtid på ett sjukhem. Döm om min förvåning när jag informerar min huvudsakliga arbetsgivare om bisysslan och får blankt nej utan motivering. Har jag inte rätt att få veta varför det blir nej? Och vad i hela friden är det som skulle kunna konkurrera med min nattjänst?

/ Jag bara undrar


SVAR: Du arbetar för en privat arbets­givare. Det finns inga lagregler om bisyssla för privat anställda, men däremot kan det finnas regler i kollektivavtal. Sådana regler brukar handla om att bisysslan inte får konkurrera med arbetsgivarens verksamhet och inte inverka hindrande på arbetstagarens huvudsakliga arbete. Finns inga regler i kollektivavtal är utgångspunkten att du själv förfogar över din fritid och har rätt att skaffa dig extrainkomster, så länge det inte går ut över ditt huvudsakliga arbete. Du får dock inte bedriva verksamhet som konkurrerar med din huvudsakliga arbetsgivares. 

Att hoppa in och ta extravak dagtid hos annan arbetsgivare innebär inte att du konkurrerar med din huvudsakliga arbetsgivare. Du har rätt att få veta varför denna arbetsgivare säger nej. Mitt råd är att du tillsammans med en lokal facklig före­trädare åter tar upp frågan med arbets­givaren. Kanske kan ni tillsammans hitta en konstruktiv lösning.