Jag jobbar inom vården på ett kommunalt äldreboende och är så trött på att se hur mina arbetskamrater sitter med sina mobiler i tid och otid. Det finns alltid att göra på ett boende, så det är verkligen ingen brist på sysselsättning. Jag tycker det är nonchalant mot oss som aldrig tar fram våra privata mobiler på arbetstid. För mig är detta en arbetsmiljöfråga. Men vem ska säga till, så det blir en ändring?

Cheferna ser man ju nästan aldrig och om jag skulle påtala det hela för kollegerna blir jag väl en gnällspik/gnällkärring i deras ögon.

/ En som stör sig


SVAR: Det finns olika sätt att försöka lösa ditt problem. Ta upp det med din chef, så frågan kan lyftas på en arbetsplatsträff. Där kan ni i så fall ta fram en gemensam policy om just mobilanvändande på arbetsplatsen. Vill inte chefen ställa upp på detta tycker jag att du kan ta kontakt med ditt skyddsombud, som i så fall får ställa krav på chefen att åtgärda problemet.