Jag arbetar på ett kommunalt gruppboende och ligger i konflikt med min chef. Jag blir illa behandlad av henne tycker jag och upplever mig både särbehandlad och kränkt. Jag funderar på att sjukskriva mig för att markera att hennes beteende inte är okej.

Jag har haft med mig fackombud på ett möte men de är ju mest med som ­åhörare och att allt ska gå rätta vägen.

Kan jag få ett bättre stöd någon annanstans ifrån?

/ Tacksam för svar

Ann Georgsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Arbetsmiljöverkets föreskrifter ger arbetsgivaren ansvaret för att kränkande särbehandling förebyggs. Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet och det är viktigt att alla förstår att kränkande sär­behandling inte accepteras på arbetsplatsen. Om det ändå skulle inträffa behöver arbetsgivaren ha en beredskap med klara och tydliga rutiner för vem man i så fall ­vänder sig till.

När du personligen råkat ut för detta är det viktigt att du tar din upplevelse på allvar. Ingen har rätt att bagatellisera din känsla och varje enskilt ärende är unikt och ska bedömas och utredas av arbetsgivaren utifrån ärendets specifika förutsättningar. Om din närmsta chef är den som utsatt dig eller om du av någon anledning inte vill ta kontakt med vederbörande, ska du i stället kontakta personalenheten, skyddsombud, din fackliga organisation eller företagshälsovården. Tala om att du utsatts för kränkning och  dokumentera genom att anteckna tid, plats, vad som hände och ­sades, samt hur du reagerade. Anteckningarna kan komma att bli viktiga i en eventuell utredning. 

Den som ska göra en utredning bör vara opartisk och ha de berördas förtroende. På kommunal.se kan du läsa mer under ”Trygg på jobbet”.