Äldreomsorgen är ett tungt och viktigt ansvar för kommunerna som behöver tas på största allvar. Därför är det beklämmande att borgerliga kommunala politiker backar undan, skyller misslyckanden på regeringen och lägger statsbidrag på banken istället för att investera i välfärden. Regeringen bör se över modellen för statsbidrag och kommunala politiker behöver kliva fram och ta ansvar. 

Utredningen ”Vilja välja vård och omsorg” om hållbar kompetensförsörjning i äldreomsorgen är en viktig väckarklocka för oss alla. Det presenterar nödvändiga och brutala sanningar gällande arbetssituationen i äldreomsorgen.

Heltid och tillsvidareanställningar är nyckelfrågor för att både fler ska söka sig arbete i äldreomsorgen men också för att behålla befintlig personal. Betänkandets förslag kan tyckas vara självklarheter men i den verklighet som personal och äldre befinner sig är det långt kvar på de flesta områdena. 

Vi ser dock hur borgerliga kommunpolitiker duckar i ansvarsfrågan och skyller på regeringen. Särskilt tydligt har det varit under pandemin.

Ansvaret för äldreomsorgen vilar tungt på kommunerna. Vi ser dock hur borgerliga kommunpolitiker duckar i ansvarsfrågan och skyller på regeringen. Särskilt tydligt har det varit under pandemin.

Det vi ser är att regeringen tagit ett stort ansvar med flera riktade statsbidrag till kommunerna för att stärka välfärden. 

Fast anställda

Så många är fast anställda i din kommun

Nyheter

Statsbidragen som tillförts kommuner och regioner får dock allt för sällan det tilltänka avtrycket med ökad kvalitet i välfärden. Ett exempel är Järfälla med endast 46 procent heltidsanställda i äldreomsorgen. Det borgerliga minoritetsstyret har tillsammans med Sverigedemokraterna stoppat investeringar för att stärka äldreomsorgen i vår kommun, trots pandemins stora utmaningar.

Här har statens bidrag istället blivit till ett positivt bokslutsresultat på över 100 miljoner kronor. Ett nollsummespel som inte ger avsedd effekt.  

Regeringens stora satsningar på äldreomsorgen, nu senast förslag om ytterligare 2,5 miljarder i nästa års statsbudget, är välkomna. Vi ser dock att staten behöver komma till bukt med kommuner som dribblar bort bidragens ändamål och istället lägger pengarna på hög eller sänker skatten.

Det behövs en modell som säkerställer att dessa skattemedel används för att långsiktigt stärka välfärden. En ambitionshöjning för äldreomsorgen är inte bara nödvändig, utan direkt akut. 

Delade turer har i princip förvunnit, och det är vi glada för. Det är dock långt ifrån tillräckligt för att vi ska vara nöjda.

Vi vet hur äldreomsorgen kan bli en attraktivare arbetsplats. Precis som betänkandet tydliggör handlar det om en bättre arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och lön som det går att försörja sig på. Det kräver en stark organisation och modernisering av arbetsplatserna.

Därutöver behöver det finnas tillräckligt med personal samt en schemaläggning som både ger tid för återhämning och lägger grunden för en fungerande omsorg. 

Det här är frågor som vi socialdemokrater och Kommunal arbetat med länge. Delade turer har i princip förvunnit, och det är vi glada för. Det är dock långt ifrån tillräckligt för att vi ska vara nöjda. Därför är det av största vikt att statliga bidrag till kommunerna som syftar till att höja livskvaliteten för våra äldre också gör det.

I Järfälla vill vi se ett politiskt ansvarstagande där statliga medel går till investeringar för våra äldre, allt annat är att smita från ett av våra grundläggande ansvarsområden.