Under coronaåret 2020 slog rutsektorn nytt rekord. De senaste fem åren har totalsumman för svenska hushålls rutavdrag gått från 3,4 miljarder kronor till över 6 miljarder. Kommunals ombudsman Lasse Fischer har arbetat med avtalet för hushållsnära tjänster under många år. Han menar att ökningen också fått antalet medlemmar att växa.

– Jag vill inte säga något antal, men under den senaste femårsperioden har antalet medlemmar fördubblats.

Men han jublar ändå inte över medlemsantalet i branschen.

­– Trots att antalet medlemmar ökat finns det fortfarande oerhört mycket kvar att göra för att nå fler. Det gäller både för att få fler medlemmar och fler kollektivavtal med företag.

Jessica Thorén, Kommunal.

Språkbrister försvårar medlems­värvning

Nyheter

Antalet utförare som fick utbetalningar från Skatteverket för rut var förra året över 23 000 stycken. Av dem har 415 kollektivavtal eller hängavtal med Kommunal.

– Trots att många av de här företagen kan vara enskilda firmor är det säkerligen flera tusen som har anställda och skulle vara aktuella för kollektivavtal. Så det är helt klart fortfarande en oorganiserad bransch.

Kommunal har sedan i våras påbörjat ett samarbete med arbetsgivarorganisationerna Fremia och Almega Serviceföretagen samt några av de större företagen som Hemfrid, Homemaid och Städarna i Sverige. Målet är bland annat att få fler att bli medlemmar och att fler företag ska teckna kollektivavtal.

– Vi har ett gemensamt problem som vi försöker vi lösa.

Lasse Fischer menar att det handlar om arbetsvillkoren för personalen men också om att rensa upp i branschen.

– Ju fler kollektivavtal desto vitare bransch.

Adam Dobbertin är avtalsansvarig för hushållsnäratjänster hos Almega Serviceföretagen som har 300 av de 415 kollektivavtalen som Kommunal har.

– Jag är ense med Lasse Fischer om att vi måste få fler företag att teckna kollektivavtal.

Även om konsumenter är noga med att handla hållbart och köper ekologiskt när de köper mat så är många mindre nogräknade när de köper tjänster utan ser bara till priset.

Adam Dobbertin, Almega

Han menar att många tecknar avtalet för att det är ger en seriös stämpel.

– I första hand vill man ha kollektivavtal för att det blir en sorts kvalitetsmärkning, men också för att Almega erbjuder rådgivning och service.

Adam Dobbertin.

Inom det partsgemensamma arbetet kommer de bland annat att göra studiebesök hos både de som har kollektivavtal och de som inte har för att förstå vad som påverkar valet. Redan innan besöken är Adam Dobbertin övertygad om att kundernas inställning påverkar mycket och att för få av dem efterfrågar avtal i dag.

– Även om konsumenter är noga med att handla hållbart och köper ekologiskt när de köper mat så ser de mer till priset när de köper tjänster.

Han menar att alla inte tänker på att det drabbar arbetsvillkoren för de som städar. Samtidigt finns det en trend att fler konsumenter efterfrågar kollektivavtal.

– Det är glädjande.