Den gode mannen spelade i hemlighet in hemtjänstpersonalens besök hos sin klient. Senare visade den gode mannen filmerna för hemtjänstpersonalen och anklagade dem för att inte sköta sitt arbete, berättar Jönköpings-Posten.

Det hela inträffade i Mullsjö. Sektionen reagerade och slog larm till kommunen.

– Kommunals medlemmar ska inte behöva känna sig övervakade. Och det är ju ett dilemma att vårdtagarens hem samtidigt är hemtjänstpersonalens arbetsplats, säger sektionens ordförande Helena Henningsson till tidningen.

Kommunen har anmält den hemliga kameraövervakningen till IMY, som tidigare hette Datainspektionen.

IMY har ännu inte behandlat ärendet men myndighetens jurist Jenny Bård säger att det är oklart vad som gäller kring kameraövervakning i hemmet, där även hemtjänstpersonal vistas, med hänsyn till Dataskyddsförordningen GDPR och kamerabevakningslagen.

Lagen tillåter att någon sätter upp en kamera i sitt hem och att det kan vara tillåtet att filma någon som tillfälligt eller då och då vistas i hemmet, som barnvakt eller städare. Men det är inte lika självklart att filma hemtjänstpersonal som är i personens bostad flera gånger om dagen.

Jenny Bård, jurist vid IMY

Något sådant fall har inte prövats sedan GDPR blev lag 2018. Om IMY beslutar att gå vidare med ärendet från Mullsjö blir det i så fall första gången sedan GDPR infördes.

– Lagen tillåter att någon sätter upp en kamera i sitt hem och att det kan vara tillåtet att filma någon som tillfälligt eller då och då vistas i hemmet, som barnvakt eller städare. Men det är inte lika självklart att filma hemtjänstpersonal som är i personens bostad flera gånger om dagen.

Det har enligt henne också betydelse vem som sätter upp kameran. Det finns ett undantag i lagen för privatpersoner att sätta upp kameror i sin bostad utan hänsyn till skyddsreglerna i GDPR.

– I det här fallet rör det sig om en god man. Frågan är om personen som bor där har givit sitt medgivande eller är dement och inte vet eller förstår att en kamera har installerats. Har den gode mannen agerat på egen hand täcks det inte av undantagen i lagen, då krävs att personalen är informerad om att de filmas.

Jenny Bård tillägger att en arbetsgivare inte har någon rätt att filma personalen i brukarens bostad.

– Jag förstår att personal kan uppleva kameraövervakning som ett arbetsmiljöproblem. Det bästa är om det kan lösas i samtal med brukaren och hans gode man, säger hon.

Om IMY finner att den gode mannen har brutit mot lagen kan denne få en sanktionsavgift, alltså böter, och eller ett föreläggande om att förändra eller upphöra med kameraövervakningen. IMY:s beslut kan i så fall överklagas till en förvaltningsdomstol.