2019 beslutade Kommunals kongress om den nya avgiftsmodellen som bland annat innebär att den lägsta avgiften har höjts succesivt. I beslutet låg också en helt ny beräkning av medlemsavgiften. Tidigare har avgiftens storlek byggt på medelinkomsten från året innan, där även ob-tillägg och övertidsersättning räknades med. Nu ska avgiften baseras på nuvarande grundlön i stället.

Vilket, enligt Kommunal, blir mer rättvist för alla. 

Nu i september skickas en förfrågan ut till alla medlemmar antingen per post eller till en digital brevlåda. Uppgifterna ska sedan fyllas i på Mina sidor, på Kommunals hemsida.

Den som inte har bank-id eller av andra skäl inte kan göra detta digitalt uppmanas att kontakta Kommunals medlemscenter.

Den som har varierande sysselsättningsgrad och lön, till exempel vid timanställning, ska räkna ut ett bedömt genomsnitt under tre månader. Även arbetslösa, föräldralediga, studielediga och sjukskrivna ska uppge den inkomst man har i stället för lön.

Senast den 30 september ska uppgifterna vara inkomna.

Ny beräkning av medlemsavgiften

  • Avgiften ska från den 1 oktober baseras på nuvarande grundlön före skatt. Vet du inte din grundlön kan du titta på din senaste lönespecifikation eller fråga arbetsgivaren.
  • Ett brev kommer från Kommunal antingen i brevlådan eller till Kivra, logga därefter in på minasidor.kommunal.se
  • Den som inte har bank-id eller av andra skäl inte kan fylla i uppgifterna uppmanas kontakta Kommunals medlemscenter på telefon 010-442 70 00 (vardagar 8.30-12.00) eller per e-post: medlem@kommunal.se
  • Timanställda med varierande sysselsättningsgrad och lön ska bedöma genom att räkna ihop tre ”normala” månader och dela på tre.
  • Som månadsinkomst räknas också föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, pension, ersättning från a-kassan och studiebidrag (ej studielånsdelen). Även här är det före skatt som ska uppges.
  • Senast den 30 september ska uppgifterna vara inlämnade.