Kommunens verksamhetschef för särskilt boende, Veronica Welin, bekräftar också att man inte har backat från sin nya organisation för heltidsarbete, som bland annat innebär att nattpersonalen också måste arbeta många kvällar.

– Det har florerat ett rykte om att vi kulle införa 8 timmars nattarbetspass. Det har aldrig varit aktuellt. Jag tror det är det man menar med att Lunds kommun har backat.

Så ni har inte backat?

– Förändringsarbetet fortsätter vi med för att kunna införa heltidsresan och ta bort delade turer. Men nattarbetspassen ligger kvar på tio timmar.

Det finns de som sagt upp sig men jag tycker det är tråkigt att man ska behöva byta arbetsplats när man trivs bra i övrigt, bara för att man inte kan få schemat att funka.

Jenny Cederblad, undersköterska

Jenny Cederblad och andra som jobbar natt är kritiska till att återhämtningen blir mindre och schemana mer upphackade när det nu ska ingå kvällspass också på deras sexveckorsscheman. På hennes arbetsplats innebär det kvällstjänstgöring två av sex veckor, och resten nattpass. Kvällspassen har olika längd där personalen kan välja att jobba antingen till 21.30, 22.30 eller till 24.00.

– Vi vill inte ha några kvällar över huvud taget. Nu blir det åtta kvällar på sex veckor, säger Jenny Cederblad.

Vad ska ni göra?

– Jag vet inte vad mer vi kan göra, vi har samlat namnunderskrifter, vi har demonstrerat, vi har haft möten med politikerna. Det finns de som sagt upp sig men jag tycker det är tråkigt att man ska behöva byta arbetsplats när man trivs bra i övrigt, bara för att man inte kan få schemat att funka.

Den 20 september ska det nya schemat börja gälla men från och med maj i år har kvällar ingått i schemaraderna fast inte lika många som det blir nu. 

Verksamhetschefen Veronica Welin säger att alla inte är missnöjda med detta.

– Det ser lite olika ut. Det kan finns medarbetare som vill jobba fler kvällar och medarbetare som vill jobba fler nätter.

Hur ska ni hantera det missnöje som ändå finns hos nattpersonal som inte vill jobba både natt och kväll?

– En del tycker inte det är något konstigt att inrätta sig i en kvälls- och nattorganisation. Någonstans måste vi kunna möta alla våra medarbetare som vill in en heltidsorganisation.

Det finns de som säger upp sig. Tycker ni det är ett rimligt pris att betala för att få igenom det här?

– Det har inte varit någon massuppsägning som det pratats om. Men givetvis är det tråkigt att tappa medarbetare med kompetens och kunskap, det tycker vi är jättesorgligt. Vi vill behålla våra medarbetare men vi måste också möta de utmaningarna och dem vi är till för. Vi måste hitta fullgoda lösningar på detta, säger Veronica Welin.

Annika Plym Olson.

Det var nog inte så att kommunen backade men man har erkänt att det gick för snabbt. Det vi hade mest synpunkter på var att medlemmarna inte var delaktiga och skyddsombuden var definitivt inte delaktiga.

Annica Plym Olson

Kommunal kommer kräva att kommunen gör en särskild undersökning för nattpersonalen där man tittar på sjukfrånvaro och annat.

– Vi har sagt till arbetsgivaren att vi är missnöjda med att kvällar ska ingå, säger Kommunals ordförande i sektion Lund/Staffanstorp, Annika Plym Olson.

Hon ser det som en framgång att det har inrättats särskilda schemagrupper på de särskilda boendena men arbetet i grupperna har knappt kommit i gång ännu på grund av att det varit semesterperioder.

– Det var nog inte så att kommunen backade men man har erkänt att det gick för snabbt. Det vi hade mest synpunkter på var att medlemmarna inte var delaktiga och skyddsombuden var definitivt inte delaktiga. Så det här med schemagrupper är en seger för oss, att man lyssnar på dem som är anställda, säger Annika Plym Olson.

Samtidigt finns åsikter om att Kommunal i Lund inte gör tillräckligt mycket för att sätta stopp för hälsoscheman, vad gör Kommunal?

– Vi har kontakt med skyddsombuden som har kontakt med medlemmarna. En del av frustrationen handlar nog om att man tycker att det tar lång tid. Och det gör det tyvärr. Man kan inte skynda på processen om alla ska kunna vara delaktiga och lämna synpunkter. Då tar det också tid.

Jenny Cederblad har, som flera andra, börjat söka sig om efter annat jobb.

– Jag har sökt andra jobb men jag vill ju jobba i äldreomsorgen. Jag trivs bra med det men det kommer inte gå om man nu inte vill jobba kväll och det vill jag inte, säger hon.