För ett halvår sedan bröt jag benet i en arbetsplatsolycka. Jag jobbar som vaktmästare och föll från en stege. Jag har varit sjukskriven länge på grund av det komplicerade benbrottet, som fortfarande gör det svårt för mig att gå annat än korta sträckor. Jag vill gärna börja jobba igen, något som min arbetsgivare välkomnar. Jag har fått löfte om att slippa göra sådant som inte funkar för mig och tänkte börja på deltid. Men här finns ett problem. Jag kan inte köra bil säkert ännu och jag har för långt att gå till busshållplatsen för att kunna ta bussen till jobbet. Finns det någon ersättning jag kan få om jag är tvungen att ta taxi till jobbet?

/ Pigg på arbete

Magnus Eriksson jurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: Ja, det finns något som passar för dig, ersättning för arbetsresor. I vissa fall kan den som är sjuk visserligen arbeta, men på grund av hälsotillståndet inte ta sig till och från arbetsplatsen med färdsätt som han eller hon normalt använder, som kollektivtrafik. Detta kan förekomma när en person med kontorsarbete drabbas av en ben- eller fotfraktur, eller som i ditt fall att du kan arbeta i anpassade arbetsuppgifter men inte åka buss som vanligt. För att underlätta återgången till arbete kan man då få skälig ersättning för de merkostnader som resor med annat färdsätt, till exempel taxi, innebär. Syftet med bestämmelserna är att en försäkrad som trots sjukdom kan återgå i arbete inte ska behöva avstå från det på grund av att sjukdomen gör att man inte kan ta sig till arbetet på vanligt sätt.

Bara den som annars skulle fått sjukpenning kan få ersättning för merutgifter för arbetsresor. Det betyder att sådan ersättning bara kan lämnas om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Vid denna bedömning finns dock inget hinder mot att även beakta själva förmågan att ta sig till och från arbetet. Om den försäkrade är tillfälligt förhindrad att ta sig till arbetet på vanligt sätt ska detta alltså vägas in vid bedömningen av arbetsförmågan.

Det kom nyligen en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som berörde denna typ av ersättning och den förklarade att det är så här reglerna ska tolkas. Ut­ifrån denna dom låter det som att du uppfyller förutsättningarna för att få ersättning för de taxiresor du behöver göra.