Som en del i en kampanj för att locka fler till läraryrket har Stockholms stad lagt ut ett test på nätet där den som vill kan svara på frågor för att se om de passar för att jobba i skolan. Frågorna som ställs handlar bland annat om huruvida du tycker om barn, har tålamod och hur du hanterar kaotiska situationer på arbetsplatsen.

Den som svarar att den ogillar barn, saknar tålamod, inte kan skriva så att andra kan läsa vad som står, och som sticker om det blir kaos på arbetsplatsen får ett meddelande om att andra yrken skulle passa bättre. ”Kanske äldreomsorgen vore något för dig? Ett meningsfullt arbete som det alltid behövs bemanning inom”, står det som resultat på testet.

Det har väckt kritik. På Twitter skriver bland annat skoldebattören Marcus Larsson att testet är ”extremt fjantigt” och frågar sig om Stockholm stad menar att vem som helst kan jobba i äldreomsorgen.

När KA ringer upp utbildningsförvaltningens kommunikationschef Sofia Oliv, berättar hon att formuleringen om äldreomsorgen har tagits bort. 

– Det var en klumpig formulering som vi nu har tagit bort för det blev fel. 

Behöver man inte kunna skriva tydligt och ha tålamod om man ska jobba i äldreomsorgen?

– Självklart behöver man de egenskaperna också för att jobba i äldreomsorgen. Det var inte vår mening att nedvärdera ett så otroligt viktigt jobb. 

Vad var tanken med att formulera testet så här?

– Vår mening var att på ett skämtsamt sätt skapa intresse för läraryrket. Det var inte meningen att säga att det är vissa egenskaper som man behöver för att jobba i äldreomsorgen. Vi vill absolut inte att folk ska känna sig kränka och att det här ska ta fokus från det vi vill åstadkomma, att skapa intresse för läraryrket.

Sofia Oliv.
Sofia Oliv.

Sofia Oliv påpekar att Stockholm stads arbete för att locka fler att bli lärare, inte enbart består av webbtestet och en kommunikationskampanj.  

– Vi jobbar med andra saker också, som tydliga karriärvägar, kompetensutveckling och fler vägar in till läraryrket. Vi behöver 1700 fler lärare per år de närmaste åren i Stockholm stad.

Många lärare lyfter fram hög arbetsbelastning och en dålig arbetsmiljö som en orsak till att fler lämnar yrket. Hade det inte varit bra att börja med att förbättra det?

– Vi jobbar självklart med det också, på olika sätt. Men vi menar att det ena utesluter inte det andra. Vi måste också lyfta fram det som är bra med yrket, och som våra egna lärare inte tycker kommer fram tillräckligt – det som är roligt med att vara lärare. 

Fotnot: Vill du själv pröva att göra testet kan du gå in här.