Från och med den 1 juli gick Sverige in i nivå 2 i den så kallade återöppningen. Det betyder bland annat att barer och restauranger kan hålla öppet som vanligt och att 1800 personer har rätt att demonstrera. Samtidigt ökar den mer smittsamma deltavarianten och WHO varnar för en ny smittovåg i Europa i augusti.

För äldreomsorgen rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget basala hygienrutiner, omfattande testning och smittspårning samt så kallad source control, som handlar om att använda munskydd när man inte kan hålla avstånd.

– Man behöver inte både munskydd och visir, och vi säger att man ska använda munskydd i första hand eftersom det där finns starkast evidens att det skyddar, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

I vissa delar av landet använder de enbart visir och inte munskydd. Är det fel?

– Vi rekommenderar munskydd i första hand, men vet att det kan finnas situationer där det kan vara svårt av olika anledningar. När det inte fungerar säger vi att visir är ett bra alternativ. Men grunden är munskydd eftersom visir inte är lika väl studerat.

Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Nu öppnar ni samhället mer och minskar på skyddsutrustningen i vården samtidigt som den mer smittsamma deltavarianten verkar sprida sig. Hur har ni resonerat?

– Smittan går ner just nu, men deltavarianten eller eventuella andra nya varianter är det som också gör att vi inte plockar bort de här extra åtgärderna redan nu. Samtidigt vet vi att det är tufft för personalen att använda all skyddsutrustning. Vi vill inte ligga kvar med åtgärder i fall att. Så när smittspridningen sjunker ordentligt i samhället kan vi ta bort åtgärder.

Förhoppningen är att samhället inom en ganska snar framtid ska kunna gå från dagens nivå 2 till nivå 1 – då inte ens munskydd ska behövas längre. När är vi där?

– Fortsätter det sjunka så här kanske det inte ligger så jättelångt bort. Vi gör ju en helhetsbedömning vilket innebär att det ska vara ett stabilt lågt läge. Men även när vi fattat beslut om nivå 1, är det ett steg till att fatta beslut om att ändra rekommendationerna om munskydd, det vi kallar source control. Det blir och krävs ett aktivt beslut för just det. Och det ligger lite längre bort, säger Malin Grape.

Räknar ni med att äldreomsorgen ska fungera ”som vanligt” när vi är nere på nivå 1 och rekommendationen om munskydd är borta?

– Det kommer att vara annorlunda än innan pandemin. Vi kommer att fortsätta behöva vara uppmärksamma och agera snabbt vid misstanke på smitta. Inom äldreomsorgen kommer man behöva fortsätta testa och ha extra koll både vad gäller omsorgstagare och personal eftersom det är en särskilt utsatt verksamhet.

Kommer beslutet om nivå 1 att gälla hela landet samtidigt eller kan det ske vid olika tidpunkter för olika delar av landet?

– Vi har för avsikt att besluta om hela landet på en gång. Sedan kan det finnas särskilda skäl att någon region ligger kvar, men då blir det som ett undantag, säger Malin Grape.

Så tycker anställda i hemtjänsten om skyddsutrustning

Conny Andersson vårdbiträde hemtjänsten Kristianstad kommun och personlig assistent Göinge kommun
Vilken skyddsutrustning har ni på din arbetsplats just nu?
– Riktlinjerna numera är att vi inte längre behöver använda visir. Vi behöver inte heller ha munskydd kontinuerligt i vårdlokalerna. Men vid vårdnära arbete ska vi fortfarande använda munskydd, liksom när vi arbetar nära kolleger.
Är det skönt att bli av med skyddsutrustning eller känns det oroligt?
– Personligen känns det inte så tryggt i hemtjänsten i alla fall då man besöker och kör runt till olika kunder hela dagarna. Sedan är det klart att det är skönt med mindre skyddsutrustning i den här sommarvärmen. På assistentjobbet är det ingen oro, Vi är mest hemma och brukaren har inte så mycket kontakt med andra.
Angelica Persson undersköterska och skyddsombud, hemtjänsten Timrå kommun
Vilken skyddsutrustning har ni på din arbetsplats just nu?
– Vi har det basala och använder visir, inte munskydd. Tidigare har vi haft visir även i lokalerna men det behöver vi inte ha längre. Vi började med visir direkt när pandemin startade och har bara haft några smittade i vårt område så pressen har inte varit så hård. Det har varit bra i kaoset.
Är det skönt att samhället öppnar upp eller känns det oroligt?
– Vi har pratat en del om deltavarianten och att smittan lär öka. Så vi räknar inte med att det sista av skyddsutrustningen ska försvinna. Personligen tycker jag att lättnaderna är lite överilade. Det gör en lite skraj eftersom smittan ökat varje gång det öppnats upp. 

Nivåer för smittspridning

Nivå 2 

Innebär ett tillstånd nationellt där sjukvården i de flesta regionerna har goda förutsättningar att klara av vård av covid-19-patienter. Det är en platåfas i smittspridningen på en relativt låg nivå eller ett minskande antal fall i flertalet regioner. 

  • 14-dagars incidens <200 fall/100 000 invånare 
  • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor 
  • Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 <300 

 Varav patienter behov av intensivvård <70
 Vaccinationstäckningen, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år > 50 procent.

Nivå 1 

Innebär ett tillstånd där det är få patienter som är inlagda med covid-19. Få individer bekräftas smittade med covid-19, och/eller mindre utbrott förekommer.

  • 14-dagars incidens <50 fall/100 000 invånare 
  • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor 
  • Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 <100 

 Varav patienter i behov av intensivvård <25
 Vaccinationstäckning, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år > 70 procent. 

Källa: Folkhälsomyndigheten