Med Elpida Georgitsi och Sladjana Gustafsson på toppositionerna i Kommunal Väst visar avdelningen att Kommunal kan komma framåt med sitt mångfaldsarbete.

– Vi har faktiskt skrivit historia i Väst med två utrikesfödda i ledningen. Det känns roligt att vara ett levande exempel på att det går att inkludera, säger Elpida Georgitsi.

Mångfalden i Kommunal har länge varit haltande. En stor del av medlemmarna har utländsk bakgrund (cirka 31 procent) men de sitter sällan på förbundets beslutande positioner (cirka 18 procent har förtroendeuppdrag).

För två år sedan presenterade Kommunal en ny handlingsplan för mångfald med målet att andelen utrikesfödda ska vara minst 20 procent överallt i organisationen till 2025.

Den första avdelning som visar att det fungerar för flera personer att ta sig till toppositionerna är avdelning Väst. Förra året valdes Sladjana Gustafsson till ordförande och i fredags valdes Elpida Georgitsi till vice ordförande.

(Texten fortsätter nedan.)

Sex frågor till Elpida Georgitsi

Vad har hänt? Jag och Sladjana Gustavsson har skrivit historia när vi som två utrikesfödda leder en av Kommunals avdelningar.

Vem är du? En tjej på 36 år som bott i Sverige i 18 år. Bor i Mölndal där jag är gift och har en 11-årig dotter.

Vad engagerar dig? Jag brinner för inkludering och rättvisa. Att så många som möjligt – helst alla – ska ha de förutsättningar de behöver för att klara av livet och följa sina drömmar.

Viktigaste fackliga frågorna? Nu med pandemin är det arbetsmiljön. Men också trygga anställningar och heltid.

Du är också engagerad politiskt? Ja, jag är aktiv i Socialdemokraterna i Mölndal. Är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och vice ordförande i skolnämnden.

Är det en fördel eller nackdel i det fackliga arbetet? Det är en fördel, jag kan prata för Kommunals medlemmar. Jag är väldigt noggrann och försiktig så att jag inte hamnar i intressekonflikter.

– Det känns naturligtvis ärofyllt, jag och Sladjana är bevis på att det går. Jag var med från början när Kommunal började prata om mångfaldsplanen och vi var snabba med att nå ut med det i Väst. Det enda som krävs för att påverka är ett medlemskap och ett intresse. Jag brukar säga ”kan jag så kan ni”, säger Elpida Georgitsi.

Varför fungerar det inte på många håll?

– Vi måste bli bättre på att stötta alla medlemmar som visar något engagemang. Vi måste sluta gå in och prata ”det fackliga språket” när vi möter medlemmarna. Sluta med förkortningar och paragrafer och prata mer om den fackliga idén annars tappar man folk, jag har sett det när jag har varit ute. Vi behöver vara sakliga, grundläggande och använda enkel svenska så att alla förstår. Konsekvensen om medlemmarna inte känner igen sig blir att vi tappar trovärdighet och tillit.

Kommer medlemmarna att märka att du har blivit vice ordförande?

– Det hoppas jag! När man får förtroendet att vara i en ledande position som jag har är det viktigt att vara ute hos medlemmarna för att lära sig och lyssna. Jag har haft många olika uppdrag men Kommunal är en stor förening med många olika branscher.

Fotnot: Siffrorna om andelen medlemmar med utländsk bakgrund kommer från en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån 2019.