Kommunal Västerbotten hade nyligen ett möte för att välja vice ordförande. Sektionen i Umeå hade föreslagit fyra personer som kandidater till den posten.

En av dessa fyra personer fick i uppdrag att skicka in nomineringarna till avdelningen. Men hon gjorde det en dag för sent. Så ingen av de fyra förslagen från sektionen i Umeå kunde behandlas vid valmötet i avdelningen.

Dock hade hon som skulle skicka in dessa nomineringar också föreslagits av en annan sektion som skickat in detta till avdelningen i tid. Och hon valdes som vice ordförande i Kommunal Västerbotten.

Lokaltidningarna VK och VF skriver att valet nu ska göras om sedan en av de andra kandidaterna överklagat valet. Han säger i lokalpressen att det inte kan uteslutas att det handlar om medvetet valfusk att nomineringarna från sektionen i Umeå skickades in för sent.

Den person som skickade in nomineringarna för sent försäkrar att det inte handlar om medvetet valfusk utan att det var ett misstag på grund av stor tidspress.