Vad handlar konflikten om?

PTK (en förhandlingsorganisation för tjänstemän och akademiker) har blandat sig i förhandlingarna om ett nytt omställningsavtal mellan LO och Svenskt Näringsliv. De kräver att få sitta med vid förhandlingsbordet, vilket LO säger nej till.

Utan att LO fick veta det i förväg dök företrädare för PTK upp vid förhandlingsbordet tillsammans med Svenskt Näringsliv.

LO-förbundet Livs ordförande Eva Guovelin beskriver det som att PTK försöker kidnappa förhandlingarna.

– PTK tränger sig på som en oinbjuden gäst, vars närvaro ändå accepteras av Svenskt Näringsliv, säger hon.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är tydlig med att LO förhandlar med Svenskt Näringsliv och inte med PTK.

– Jag hoppas att vi kan reda ut detta med Svenskt Näringsliv, säger han.

Kommunalarbetaren har sökt Svenskt Näringsliv för en kommentar.

PTK:s ordförande, Martin Linder, som också är ordförande i tjänstemannafacket Unionen svarar kryptiskt på frågan om PTK:s inblandning.

– Vår roll är att säkra upp att de förhandlingslösningar som är kopplade till (las-)överenskommelsen är förenliga med den, säger han bland annat i en skriftlig kommentar.

PTK:s inblandning kan blockera möjligheten för LO och Svenskt Näringsliv att träffa ett nytt avtal om att bland annat förändra trygghetsfonden TSL:s uppdrag.

Varför behövs ett sådant avtal och hur påverkar det Kommunals privatanställda medlemmar?

TSL är en trygghetsfond för privatanställda medlemmar inom LO.

Det krävs ett nytt avtal för att TSL ska kunna leverera förbättrade villkor när det bland annat gäller omställning och betalda studier enligt det huvudavtal som finns i las-överenskommelsen mellan Kommunal, IF Metall, Svenskt Näringsliv och PTK.

Vad är ett huvudavtal?

Det är ett övergripande avtal som reglerar spelreglerna på arbetsmarknaden mellan huvudorganisationerna LO, Svenskt Näringsliv och PTK. Ett huvudavtal kan ligga till grund för kollektivavtal i olika frågor som sedan träffas mellan fack och arbetsgivare, som till exempel omställning.

Berör konflikten om ett nytt omställningsavtal bara Kommunal och IF Metall inom LO?

Nej, medlemmar i alla LO-förbund påverkas.

LAS-överenskommelsen innehåller olika delar när det gäller omställning och studiestöd.

Dels finns villkor som ska regleras i lagar och förordningar. Dessa innehåller bland annat utökat studiestöd för alla och omställningsstöd för anställda i företag utan kollektivavtal.

Och dels finns i LAS-överenskommelsen ett huvudavtal som kompletterar det staten ska erbjuda till alla. Avtalets villkor innehåller utökade förbättringar när det gäller omställning och ersättning vid studier.

I nuläget är det bara Kommunal och IF Metall inom LO som har sagt ja till principöverenskommelsen om ett nytt huvudavtal, och som kan omfattas av det som regleras i huvudavtalet.

De LO-förbund som har sagt nej riskerar att få de sämsta villkoren vid omställning och studier, till och med sämre än vad staten ska erbjuda anställda i företag utan kollektivavtal.

Det här vill LO ändra på genom att också teckna ett omställningsavtal för medlemmar i förbund som har sagt nej till huvudavtalet i LAS-överenskommelsen.

Hur påverkar PTK:s inblandning förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv?

Enligt källor inom LO är signalerna från PTK att LO måste säga ja till huvudavtalet för att få träffa ett nytt omställningsavtal och därmed ett ändrat uppdrag för TSL. Och att Svenskt Näringsliv stöder PTK:s krav.

Varför säger inte LO ja till huvudavtalet som Kommunal och IF Metall redan gjort? Då kan ju problemet vara löst.

Det är ju vad Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall helst vill.

Men i höstas sa hela LO nej till LAS-överenskommelsen och dess huvudavtal, även Kommunal och IF Metall. Skälet var bland annat att förbunden ansåg att det var för stora eftergifter när det gäller arbetsgivarnas krav på att det ska vara enklare och billigare att säga upp anställda.

I huvudavtalet i LAS-överenskommelsen finns till exempel ännu fler undantag från turordningsreglerna vid uppsägning jämfört med det som ska införas i lag från sista juni nästa år.

Ett par månader efter LO:s nej anslöt sig Kommunal och IF Metall till LAS-överenskommelsen efter att ha fått med några förbättringar för bland annat visstidsanställda.

Övriga LO-förbund protesterade mot Kommunals och IF Metalls agerande.

Ändå säger vissa rykten att några förbund diskuterar internt möjligheten att ansluta sig, bland annat för att deras medlemmar också ska kunna få bättre villkor vid omställning.

Tobias Baudin.

Förändringar av las

Så svängde Kommunal i las-frågan

Nyheter

Resultatet i omställningsförhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv kan påverka om fler förbund vill ansluta sig. Detta även om dessa förhandlingar bara handlar om omställning, inte övriga delar i huvudavtalet, som undantag från turordningsregler.

PTK och Svenskt Näringsliv hoppas i förhandlingarna kunna sätt press på LO genom att inte gå med på för stora eftergifter för dem som fortsätter att stå huvudavtalet i sin helhet.

Hur agerar Kommunal kring dessa förhandlingar?

Kommunal vill att LO och Svenskt Näringsliv kommer överens om ett nytt omställningsavtal, så att Kommunals privatanställda medlemmar kan få bättre villkor vid omställning och studier.

Helst vill Kommunal att LO gör detta genom att ansluta sig till las-överenskommelsen. Detta även om LO:s anslutning inte behövs om reglerna för TSL:s uppdrag kan ändras ändå.

Byggnads ordförande Johan Lindholm gillar inte att Kommunals ordförande Tobias Baudin försöker sätta press på LO att säga ja till överenskommelsen.

– Det är lätt att ha åsikter om vad andra borde göra, säger han.

Till SVT sade Tobias Baudin att han vill att LO säger ja, och att Kommunal i så fall kan ansluta till huvudavtalet via LO.

– Det är ju den enklaste lösningen. Om inte LO gör det så är det närmsta som ligger till hands att vi måste gå till tjänstemännen i PTK och fråga om vi kan teckna ett hängavtal med dem, förklarade han.

Men enligt PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt är det inget Kommunal behöver fråga om. 

– Vi löste redan i december förra året att Kommunal och IF Metall kan bli en del av huvudavtalet genom att de ansluter sig till PTK:s avtal, säger han.

Kommunalarbetaren har sökt Tobias Baudin för att få svar på varför han uppmanar LO att säga ja till las-överenskommelsen med motiveringen att det gör det enklare för kommunals privatanställda medlemmar att bland annat få bättre villkor vid studier och omställning. 

Men Tobias Baudin avböjer att kommentera det hela.

Vad händer nu?

Förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv är ajournerade och återupptas den 8 september.

Under tiden hoppas LO att Svenskt Näringsliv går med på att PTK inte ska vara med vid förhandlingsbordet.

Samtidigt fortsätter diskussioner internt inom LO om hur de ska agera i förhandlingarna när dessa återupptas.

Då finns även förslaget med från Kommunals ordförande Tobias Baudin att LO ska kunna säga ja till huvudavtalet och att de förbund som vill kan ansluta sig medan de som vill kan stå utanför.Den lösningen finns i dag. Alla förbund har inte anslutit sig till det huvudavtal som nu gäller mellan LO och Svenskt Näringsliv sedan 1938, det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Dock har Kommunal gjort det.