Maria Norstad Pantén skriver i ett inlägg om sin upplevelse av privat driven omsorg. Ingen kan förstås ta ifrån någon deras upplevelse. Men det är olyckligt att inlägget rymmer negativa generaliseringar som inte stämmer utifrån forskning och nationella mätningar. Det är inte rätt mot de utförare och medarbetare som varje dag kämpar hårt för att ge äldre en god omsorg.

En färsk forskningssammanställning visar att införandet av privat driven äldreomsorg bidrar till ökad kvalitet och nöjdhet hos äldre (Blixt, Jordahl 2021). Att det finns alternativ till kommunal omsorg bidrar till utveckling genom nya arbetssätt och ökat inflytande för äldre. 

Nationella undersökningar visar att äldre är nöjda med personalens omhändertagande såväl i privat som offentlig omsorg. I Socialstyrelsens enhetsundersökning kommer privata äldreboenden till och med bättre ut på 18 av 20 kvalitetsparametrar.

Privata alternativ innebär också en möjlighet för medarbetare i äldreomsorgen att välja och välja bort arbetsgivare. 

Privata alternativ innebär också en möjlighet för medarbetare i äldreomsorgen att välja och välja bort arbetsgivare. Den nationella arbetsmiljöundersökningen Jobbhälsoindex visar att medarbetare i privat driven omsorg är mer nöjda i flera hänseenden: de har i högre tilltro till högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten, de upplever i högre grad att de hinner med arbetsuppgifterna och att lönen i står i proportion till insatsen.

Vårdföretagarnas medlemsföretag har alla kollektivtal till sina drygt 100 000 medarbetare vilket är en viktig komponent för att kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser. Tillsammans med Kommunal har vi nyligen ingått ett samarbetsavtal där vi tillsammans ska utveckla kollektivavtalen så att de ska bli ännu mer attraktiva för både medarbetare och företag.

Privat driven äldreomsorg och dess medarbetare är en del av välfärdens vardag och en samarbetspartner till kommunerna. Vi strävar alla efter samma sak: att säkerställa att äldre får en god och värdig tillvaro. Det finns givetvis mycket som kan göras för att den ska bli ännu bättre – men det gör vi bäst om vi krokar arm, inte genom att orättmätigt peka ut delar av äldreomsorgen som sämre.