Min dotter arbetar som assistent på en skola för barn med utvecklingsstörning. Hon har flera års erfarenhet, är omtyckt av både lärare och barn och har trivts väldigt bra tidigare. Nu har det börjat en ny rektor som inte har erfarenhet från den här miljön. Hon har gått med på att ta dit ett barn med mycket speciella behov. Detta barn kommer från en annan skola där man har specialistkompetens, men den ska tydligen läggas ner.

Rektorn har nu bestämt att min dotter tillsammans med flera andra ska ha hand om detta barn i ett slags rullande schema. Ingen i den nuvarande arbetsstyrkan har den kompetens som skulle krävas för att barnet ska få en bra skoldag och utveckling. Min dotter har därför vägrat nyordningen med motivering att hon inte KAN, eftersom hon inte har den kompetens som krävs. 

Arbetsgivaren kallar detta för arbetsvägran och varken min dotter eller jag tycker att det är korrekt. Det kan väl inte vara arbetsvägran om man inser att man fått en arbetsuppgift man inte klarar av? Jag tycker man tar ansvar för verksamheten i stället genom att säga: Jag räcker inte till.

Chefen messade min dotter sent en fredag kväll att det skulle bli ett möte måndag morgon 11.00, där facket skulle vara med. Min dotter fick ingen tid att själv tala med facket om den uppkomna situationen. Vad säger lagen om påstådd arbetsvägran i samband med en arbetsuppgift man inte anser sig klara av?

/ Förgrymmad mamma

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ska utföras och när och var detta ska ske. Arbets­tagaren är skyldig att utföra arbetet som arbetsgivaren anvisar och har mycket litet utrymme för att vägra. Bara i exceptionella situationer, till exempel om det skulle röra sig om arbetsuppgifter som innebär att arbetstagaren gör sig skyldig till brott, kan arbetstagaren vägra utföra arbetet. En arbetstagare som vägrar utföra anvisat arbete riskerar att bli uppsagd.

Fack som har kollektivavtal med arbets­givaren kan, om facket bedömer att arbets­tagaren inte är arbetsskyldig, lägga ett så kallat tolkningsföreträde. Om så sker gäller fackets mening tills en domstol sagt något annat och arbetstagaren kan låta bli att utföra det omstridda arbetet utan att drabbas av några konsekvenser. 

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den personal som sätts att utföra olika typer av arbetsuppgifter klarar av dessa. Min bedömning av den situation du beskriver är att din dotter inte kan vägra att utföra arbetet. Detta gäller även om lämpligheten i arbetsgivarens beslut kan ifrågasättas. Däremot innebär det faktum att din dotter upplever att hon inte har kompetens för arbetsuppgifterna ett arbetsmiljöproblem, som arbetsgivaren är skyldig att ta tag i. 

När det gäller kallelsen till mötet med rektor vill jag säga att det är självklart att din dotter ska få tid att rådgöra med sin fackliga företrädare i ett sådant här ärende. Hon bör också kontakta sitt skyddsombud som kan ta upp frågan om arbetsmiljön med arbetsgivaren.