Är anställd inom hemtjänsten och har haft sjukersättning i två år på grund av min dåliga rygg. Nu har jag gått igenom en behandling som haft bra effekt på mina besvär och jag vill prova att gå tillbaka till jobbet. Har förstått att det skulle kunna vara möjligt under vissa förutsättningar. Frågan är då om jag bör ha så kallad vilande sjukersättning eller steglös avräkning? Hur ser dessa regler ut och vilka är kraven för det ena och det andra?

/ Längtar till jobbet

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Du som har beviljad sjukersättning kan alltid börja arbeta igen om du upplever att du fått arbetsförmåga tillbaka på hel- eller deltid. Man är till och med skyldig att anmäla till Försäkringskassan om arbetsförmågan förbättras, även om man inte arbetar. Hur man exakt ska veta att man fått tillbaka arbetsförmåga utan att pröva att arbeta är dock svårare att svara på.

Med vilande ersättning kan du pröva att arbeta och ändå få behålla en del av sjukersättningen, i dag 25 procent av den ersättning som ligger vilande, samtidigt som du får lön från arbetet. Du behöver ansöka om detta hos Försäkringskassan innan arbetet påbörjas och samma sak gäller om du vill pröva att studera. Du kan arbeta med vilande ersättning i högst 24 månader. Vill du fortsätta arbeta därefter omprövas rätten till sjukersättning och kan alltså upphöra. 

Ersättning som förklarats vilande får inte ändras för att den försäkrade uppvisar en förbättrad arbetsförmåga under ”vilo­tiden”. Det innebär alltså att du inte riskerar att förlora din ersättning om du prövar att arbeta med vilande sjukersättning och att du får tillbaka ersättningen om det inte fungerar att arbeta som du tänkt.

Reglerna om steglös avräkning liknar dem för vilande ersättning, men fungerar i stället som en gradvis avräkning av sjukersättningen ju mer man tjänar. Dessa regler gäller dock bara för försäkrade som beviljats sjukersättning före regeländringarna i juli 2008, så de blir inte tillämpliga för din del.