Jag är anställd i hemtjänsten och det händer att vi blir inringda på lediga dagar med frågan om vi kan jobba. Jag väljer ofta att inte svara om jag inte vill eller kan jobba just den dagen. Vad jag förstått kan jag inte säga nej om de väljer att beordra in mig. Nu till min fundering.

Jag har nästan alltid mina vigselringar på mig när jag är ledig. Jag får inte av mig dem på morgonen då mina fingrar är svullna. Vad händer i det läget om jag blir beordrad att komma att jobba på morgonen? Jag får inte neka en beordring, men jag får heller inte jobba med ringar på mig.

/ Gift kommunalare

Ann Georgsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Om du arbetar inom hemtjänsten är du skyldig att följa Socialstyrelsens föreskrift om Basala hygienrutiner. Händer och underarmar ska vara fria från främmande material som armbandsur, smycken, bandage, stödskenor eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjort material. Du kan alltså, som du själv skriver, inte bära dina ringar under arbetspasset.

Bästa sättet att hantera detta är att du tar upp med din arbetsgivare hur ditt dilemma ska lösas, om situationen skulle uppkomma att du skulle bli inbeordrad.