Min syster arbetar i en kommunal hemtjänst. I går berättade hon att ett barnbarn till en äldre sjuk man monterat upp kameror för att bland annat filma hemtjänstpersonal. Är det verkligen tillåtet?

/ Glad för svar

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Det är frågan om behandling av personuppgifter om kameraövervakningen sker av någon person som kan identifieras, vilket regleras i dataskyddsförordningen, GDPR. Denna gäller dock inte för rent privat användning av person­uppgifter, det så kallade privatundan­taget som ska tillämpas restriktivt. 

Kameraövervakningen du beskriver sker i den äldre mannens hem, vilket skulle kunna tala för att undantaget är tillämpligt. 

Min uppfattning är dock att kopplingen till det rent privata går förlorad när en kamera sätts upp i syfte att övervaka hur hemtjänstpersonalen sköter sitt arbete. En sådan övervakning handlar i stället om att kontrollera hur andra personer agerar när de som anställda utför sina arbets­uppgifter. 

Då är privatundantaget enligt min bedömning inte tillämpligt och dataskyddsförordningen ska tillämpas fullt ut. Det innebär bland annat att de som filmas antingen ska samtycka till övervakningen eller att övervakningen är tillåten enligt en intresseavvägning. 

Närgången kameraövervakning är också ett arbetsmiljöproblem. Din syster bör kontakta sitt skyddsombud som kan ta frågan vidare till arbetsgivaren.