Varför ska de som inte är medlemmar i facket få lika mycket i löne­ökningar som de som är medlemmar och betalar cirka 600 kronor i månaden i medlemsavgift? Varför ska då jag över huvud taget betala medlemsavgift?

/ Var är rättvisan?

Lars-Sture Johansson ombudsman på Kommunal
SVAAR: Lönesättning kopplat till ett fackligt medlemskap är ogörligt, ­eftersom vi har föreningsfrihet. Man har lika stor rätt att vara fackligt ansluten som att välja att stå utanför och ska inte missgynnas oavsett medlemskap eller ej. I de flesta löneavtal har vi en modell för klara, tydliga och väl kända kriterier för lönesättning. Medlemskap i en facklig ­organisation är och ska inte vara ett ­sådant kriterium.

Sedan undrar du varför man ska bli ­medlem och betala medlemsavgift i ­Kommunal. Det korta svaret är: Av solidaritet till ­varandra. Det är också detta den svenska modellen bygger på, att arbets­tagarpart och arbetsgivarpart förhandlar fram kollektivavtal, som innehåller många fler förbättringar för arbets­tagarna än vad svensk lagstiftning kan erbjuda.  Några exempel är utökad semesterrätt, avsättning av avtalspension, extra ersättning gällande ob, mertid, övertid samt vid föräldraledighet. Vi har även förhandlat fram kortare heltidsmått vid oregelbunden arbetstid, när man arbetar på helger och så vidare. Kollektiv­avtalet är också ett skydd mot ­lönedumpning. 

Om arbetstagare väljer bort ett fackligt medlemskap och inte omfattades av kollektivavtalet och löneavtalet skulle det kunna innebära att arbetsgivare bara väljer att anställa arbetstagare som inte är fackligt anslutna: ett sluttande plan utför för alla.

För att facket ska kunna kräva att en ­arbetsgivare tecknar kollektivavtal krävs att det finns medlemmar på arbetsplatsen eller på företaget. Om en arbets­givare vägrar att teckna avtal kan facket varsla om stridsåtgärder, vilket är omöjligt om det inte finns medlemmar. Därför ska alla arbetstagare vara med i ett fackförbund. Tillsammans är vi starka!

Det är alltså viktigt att vi inom facket kan prata med och förklara för dem som väljer att inte ansluta sig att det enbart är vinster för alla att vara med i facket.